vrijdag 15 september 2017

Veestapel moet 40 procent krimpen vóór 2030

Krimp van de veestapel in Nederland is een onderwerp van belang voor nieuwe leden van gemeenteraden. In 2018 zijn er weer verkiezingen. Nieuwe leden van gemeenteraden zullen hun eigen mening moeten vormen, los van politieke partijen. De omvang van de veestapel is in Nederland een grote uitdaging. De wereld wordt steeds warmer en dat heeft gevolgen voor het klimaat. De veeteelt is een belangrijke oorzaak van het klimaatprobleem. Ingrijpen is geen keuze maar een verplichting. Gemeenteraden zullen een belangrijke rol spelen bij de noodzakelijke krimp. 


2030

De Nederlandse veestapel moet met 40 procent krimpen om de door Nederland ondertekende klimaatdoelstellingen van Parijs te halen in 2030. Dat betekent dat er in Nederland in 2030 ‘nog maar’ 1 miljoen melkkoeien en 3,4 miljoen varkens zijn. Ook het aantal kippen moet met een vijfde worden teruggebracht, heeft Natuur & Milieu berekend in een dinsdag gepubliceerde Voedselvisie.

Voedselsector

In de ‘voedselvisie’ heeft de milieuorganisatie doorgerekend wat de Nederlandse voedselsector moet doen om de klimaatafspraken na te leven. De voedselsector is volgens Natuur & Milieu verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot. Die emissie moet volgens het klimaatakkoord binnen dertien jaar met bijna de helft worden verminderd.

Veeteelt

In de Voedselvisie breekt Natuur & Milieu een lans voor een snelle verduurzaming van de veeteelt. Dat kan volgens de organisatie het beste door het aantal dieren, verantwoordelijk voor de productie van broeikasgassen, terug te brengen. Een koe stoot jaarlijks net zoveel uit als een auto, aldus de organisatie.

Stoppers en verdieners

In de Voedselvisie wordt gesteld dat een derde van de boeren de komende jaren verwacht te stoppen. Wanneer de overheid de dierrechten van die agrariërs opkoopt (in plaats van het doorverkopen van de dierrechten aan grote vee ondernemers), wordt de veestapel vanzelf gereduceerd. De boeren die hun bedrijf voortzetten, zullen in dat scenario een goed inkomen blijven verdienen. Verder ontstaat meer ruimte voor akkerbouw, tuinbouw en nieuwe teelten, zoals notenteelt.

Kwaliteit

Het accent komt te liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
''De tijd waarin we veel en goedkoop eten produceren, is straks echt voorbij'', zegt directeur Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.


Bron: nu.nl; 12 september 2017

Meer lezen?
Agri Holland: “Natuur & Milieu: Veestapel moet fors inkrimpen voor klimaatdoel.”