donderdag 21 september 2017

Onafhankelijk meldpunt overlast veehouderij

Veel inwoners van Deurne proberen een klacht in te dienen, omdat ze overlast ervaren van een veehouderij. Vaak wordt het indienen van een klacht als weinig zinvol ervaren omdat het lijkt alsof er met de klacht weinig tot niets wordt gedaan. Een klacht kan heel algemeen zijn, zoals: “Het stinkt hier iedere morgen.” Maar dan moet degene die klaagt bijvoorbeeld opgeven over welke boerderij het gaat. Als dat niet mogelijk is, moet het klagen ophouden. Opmerkelijk is dan dat de gemeenteraad te horen krijgt dat het in Deurne met de veehouderij beter gaat, want er zijn steeds minder klachten.


Ander meldpunt

De Brabantse Milieufederatie (BMF) stelt nu een meldpunt in voor bewoners die overlast ervaren van veehouderijen door falend toezicht van gemeenten. Uit onderzoek van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten blijkt dat het toezicht in maar liefst 12 gemeenten tekortschiet, waardoor omwonenden in de stank zitten en aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.


Klachten

De Brabantse Milieufederatie krijgt al met enige regelmaat klachten van bewoners als gevolg van falend toezicht door gemeenten. Het gaat dan om veehouderijen die zich niet aan de vergunning houden door bijvoorbeeld meer dieren te houden, meer ammoniak en fijnstof uit te stoten of niet functionerende luchtwassers te gebruiken.

Falende besturen

Besturen van gemeenten blijken in dit soort situaties zelden in te grijpen. In een derde van de gemeenten bleek het zelfs zeven tot dertien jaar geleden dat de laatste controle plaatsvond. De BMF wil overlastsituaties nu gestructureerd in kaart gaan brengen om besturen van gemeenten aan te sporen hun toezicht en handhaving snel op orde te brengen.


Luchtvervuiling

Onlangs bleek in een rechtszaak van Milieudefensie dat de overheid te weinig doet aan het tegengaan van luchtvervuiling. In Brabant is de luchtkwaliteit, mede als gevolg van ammoniak en fijnstof uit de intensieve veehouderij, al jaren slecht. Uit een overzichtsstudie van de BMF blijkt dat omwonenden van veehouderijen onder andere een verhoogde kans op longproblemen hebben.


Streng toezicht

Gemeentebesturen die de gezondheid van hun inwoners serieus nemen, zouden dan ook moeten zorgen voor streng toezicht en adequate handhaving bij veehouderijen die zich niet aan de regels houden.


Meldpunt

Mensen die overlast ervaren van een veehouderij kunnen hun situatie melden via het meldpunt. De overlast wordt door de BMF in kaart gebracht en gerapporteerd aan besturen van gemeenten, zodat zij hun toezicht en handhaving kunnen verbeteren. Waarschijnlijk zal de BMF ook volgen wat besturen van gemeenten doen met de aangeleverde klachten. Lees hier hoe klachten ingediend kunnen worden.


Bron: Brabantse Milieufederatie; 14 september 2017