woensdag 6 september 2017

Nederlanders en de weg naar een duurzame wereld

In september 2015 ondertekenden 193 landen de nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Deze agenda vormt tot 2030 het kader voor minder armoede en ongelijkheid in de wereld. De afspraken gaan naast armoedebestrijding ook over de aanpak van klimaatverandering, onderwijs, gezondheidszorg, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, duurzame energie, duurzame productie van voeding, vrede en veiligheid en honger.


Duurzame wereld

De lijst van in totaal 17 nieuwe werelddoelen (Doelen voor Duurzame Ontwikkeling)  markeert daarmee de overgang van traditionele ontwikkelingssamenwerking naar totale duurzame ontwikkeling wereldwijd. Ook de Nederlandse regering  heeft zich achter de agenda geplaatst. Maar weten Nederlanders wel wat de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling zijn? En aan welke van deze 17 doelen hechten zij het grootste belang?


Nederlanders en een duurzame wereld

Welke doelen vinden Nederlanders belangrijk? En dragen ze zelf bij aan een duurzame en eerlijke wereld? Kaleidos Research deed afgelopen zomer onderzoek naar Nederlanders en duurzame ontwikkeling in de wereld.

Weinig bekend

Volgens het onderzoek van Kaleidos Research hebben 7 op de 10 Nederlanders nog nooit van de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling Doelen gehoord. Na een korte toelichting kwam Vrede & Veiligheid als belangrijkste werelddoel uit de bus. Opvallend is de opmars van klimaatactie als één van de belangrijkste doelen.

Klimaat

In vergelijking met een onderzoek van twee jaar geleden stijgt het klimaatdoel  van plek 12 naar 4. Een kwart van de Nederlanders ziet dit doel zelfs als een van de drie belangrijkste doelen om de wereld te verbeteren. Merkwaardig is dat de doelen voor schoon drinkwater en sanitair en gelijkheid tussen mannen en vrouwen een stuk minder belangrijk worden gevonden dan twee jaar geleden.

Betere wereld

Na het klimaat als absolute koploper volgen vijf doelen die elkaar in populariteit niet veel ontlopen. De meesten daarvan zijn doelen die traditioneel veel steun krijgen van Nederlanders met het oog op een betere wereld, zoals zorg en einde aan honger en armoede.

Milieu

Driekwart van de Nederlanders gelooft dat een beter milieu bij jezelf begint. Zij denken dat zij met de keuzes die ze in het dagelijks leven maken kunnen bijdragen aan een schone en duurzame wereld. De eigen invloed op een wereld zonder armoede wordt minder gezien.

Samenhang

Ook de samenhang tussen Doelen voor Duurzame Ontwikkeling is nog niet voor iedereen duidelijk. Het merendeel van de Nederlanders is bijvoorbeeld niet overtuigd van het verband tussen armoede en klimaatverandering en ruim een kwart denkt dat klimaatverandering geen rol speelt in het ontstaan en bestaan van wereldwijde armoede.


Armoede

De oorzaak van armoede in de wereld wordt door de meeste Nederlanders als een lokaal probleem gezien, samenhangend met corruptie, fraude en leiderschap. Daarmee  is voor hen armoede in de kern dus vooral een lokaal probleem, wat het geloof in een Nederlandse bijdrage aan een oplossing verkleint. Slechts een op de drie Nederlanders erkent dat armoede in de wereld niet los kan worden gezien van klimaatverandering.

Bron: SDG Nederland; 5 september 2017