zondag 24 september 2017

Geheim overleg over mestverwerking

Mest en ‘geheim’ lijken in Nederland/Brabant stevig bij elkaar te horen. Zeker als gewone inwoners, ook wel ‘burgers’ genoemd, zich met het bestuur (de politiek) willen ‘bemoeien’. En dat doen ze graag en met overgave als de gewone, via verkiezingen gekozen vertegenwoordigers van de inwoners de weg niet meer weten in de doolhof die het gevolg is van eerdere bestuurlijke beslissingen. 


Mest en Brabant

In Brabant is mest een ‘hot item’. De reden is dat het bestuur van Brabant weet dat het mestprobleem alleen op te lossen is met een ingrijpende vermindering van het aantal dieren op Brabantse bodem. Helaas hebben voorgangers van het huidige bestuur, gretig geholpen door machtige belanghebbenden en hun juridische aanhang, een gang naar minder dieren zeer kostbaar gemaakt.

Het geval Oss

Omroep Brabant op 22 september: (Het bestuur van) “de gemeente Oss geeft nu zelf ook toe dat er woensdagavond (20 september) in de besloten (geheime) vergadering is gesproken over mestverwerkers op bedrijventerreinen in Oss. Een woordvoerder wilde dit donderdag nog niet bevestigen, maar vrijdagmiddag werd er een speciale persconferentie over gehouden op het gemeentehuis.”

Ongewenste ontwikkelingen

(Het bestuur van) “de gemeente heeft een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen om een beleid op te stellen voor mestverwerking op bedrijventerrein. Dit om ‘ongewenste ontwikkelingen te voorkomen’. Wat het beleid inhoudt, is nog niet bekend (geheim). Het Brabants Dagblad schreef donderdag dat Oss een algeheel verbod wil instellen, maar dit zegt (het bestuur van) de gemeente niet.”

Grote mestfabriek

“Boerencoöperatie MACE wil in Oss een grote mestfabriek laten bouwen. De plannen spelen nu al ruim een jaar. Omwonenden zien het niet zitten. En ook (het bestuur van) de gemeente wil dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid, geur en het verkeer. (Het bestuur van) Oss tekende daarom begin dit jaar bezwaar aan tegen de vergunning die de provincie voor de mestfabriek had afgegeven. De rechtbank stelde de gemeente in het gelijk en vernietigde de vergunning afgelopen juli.”


Nieuwe aanvraag in de maak

“De gemeenteraad wil met het voorbereidingsbesluit voorkomen dat er over nieuwe aanvragen voor mestverwerkingsbedrijven moet worden besloten, voordat er iets op papier staat. (Is dat onderdeel van de geheimhouding?) Een nieuwe aanvraag voor de mestfabriek is volgens Oss op dit moment in de maak, maar nog niet ingediend. Met het besluit staat de gemeente(raad) sterker om de fabriek tegen te houden of er in ieder geval duidelijkere eisen aan te stellen.”

Geheime vergadering

“De gemeenteraad besprak het onderwerp tijdens een besloten vergadering, omdat het besluit pas rechtsgeldig is als het officieel gepubliceerd is in de Staatscourant. Dit gebeurde vrijdag pas. Als (de gemeenteraad van) Oss al eerder over het besluit had verteld, had er nog snel een nieuwe aanvraag ingediend kunnen worden. Die had (het bestuur van) de gemeente dan ook in behandeling moeten nemen.”

Bron: Omroep Brabant; 22 september 2017

Meer lezen over ‘geheim overleg’?
“Onderwerp van geheim overleg bekend: Oss wil geen mestverwerker op bedrijventerreinen”, Omroep Brabant, 21 september 2017.

“Raad Oss zwijgt nog altijd over mysterieus overleg: ‘Dit is de eerste keer dat dit wordt gedaan'”, Omroep Brabant, 20 september 2017.