woensdag 13 september 2017

Deurne en de Duurzame ontwikkelingsdoelen 2016-2030

De wereldbevolking groeit, technologie ontwikkelt zich razendsnel, we reizen vaker en zijn vrijwel permanent online. Daardoor zijn we steeds meer met elkaar verbonden. Tegelijkertijd beseffen we steeds beter wat onze invloed in de wereld is op natuur en klimaat, en dat we onze natuurlijke omgeving hard nodig hebben. De Verenigde Naties willen de grootste mondiale uitdagingen aanpakken met duurzame oplossingen. Ze hebben daarvoor zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die ze vóór 2030 willen bereiken.


Ontwikkeling

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 zijn de opvolgers van de eerdere Millenniumdoelen, die afliepen in 2015. De toen wereldwijd afgesproken doelen hebben al tot grote verbetering geleid. Armoede is teruggedrongen, meer kinderen gaan naar school, meer mensen wonen in acceptabele woningen met toegang tot veilig water en voldoende sanitaire voorzieningen. Maar op veel terreinen en in veel landen is nog een lange weg te gaan. Daarvoor zijn de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 opgesteld.

Belang voor Deurne

Het is in het belang van de inwoners van Deurne dat de actie van de Verenigde Naties een succes wordt. In de huidige tijd kan geen enkele gemeente, provincie of land  zich veroorloven in isolement te leven. De toekomst van Deurne en Nederland wordt steeds sterker bepaald door ontwikkelingen buiten Deurne. Denk aan het enorme klimaatprobleem, daarmee samenhangende migratie, tekort aan drinkbaar water, voedseltekorten en gevolgen van onbezonnen wereldhandel, corruptie en misbruik van macht.

Deurne

In de raadsvergadering van 5 november 2014 besloot de gemeenteraad van Deurne dat Deurne zich als 157e gemeente van Nederland aan zou sluiten bij de landelijke Millennium Gemeente campagne.


2030 doelen

Op 25 september 2015 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze, duurzame ontwikkelingsdoelen. Activiteiten in de 193 landen moeten er toe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Klimaatverandering en verduurzaming van de economie staan bij deze actie voorop.

Actie in Deurne

Op vrijdag 15 september 2017 opent wethouder Marinus  Biemans namens het bestuur en inwoners van Deurne om 16.00 uur de expositie van Team 2030 Deurne in de hal van het gemeentehuis. In de expositie laten de organisaties die aangesloten zijn bij Team 2030, de inwoners van Deurne zien hoe zij concreet vorm geven aan een of meer van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Samenstelling van Team 2030

Team2030Deurne wordt gesteund door de volgende organisaties: Heart for Gambia, Stichting Vlooienmarkt Deurne, Vriendenkring Deurne-Lezsno, Sideon, Wereldwinkel, Stichting Brasada, Het Eibernest, Platform Diaconie, Vriendenkring Deurne-Batouri, Kwataniza, Repair Café Deurne, Platform Duurzaam Deurne/Duurzaamheidscafé, Stationscoöperatie, EnergyPort Peelland, DAAN Foundation, d’n Ossenbeemd, Stichting Farmers Families Future Uganda, Stichting Project Nepal.


De expositie

De expositie is voor iedereen vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van 15 september tot en met 13 oktober 2017. Laat zien dat alle  inwoners van Deurne mede verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de wereld.

Meer lezen?

Wikipedia: Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Onlangs verscheen in Duurzaam Deurne nieuws het artikel ‘Nederlanders en de weg naar een duurzame wereld'.