zaterdag 23 september 2017

Democratie en een mega-geitenstal

Stel jouw buurt ligt overhoop over een of ander onzalig plan, dan ga je er vanuit dat de gemeenteraad daar nog verstandig over kan gaan beslissen. Dus als de kwestie je echt wat waard is, dan ga je die raadsleden bespelen. Zo gaat dat in een democratie. Behalve dan in Maasdriel. Daar is een enorm conflict over een megageitenstal ontstaan. Maar de wethouder gaat in zijn eentje beslissen of hij een vergunning afgeeft. En het gekke is, daar heeft hij puur procedureel nog gelijk in ook. Het gemeentebestuur mag zelf vergunningen afgeven zolang het maar past in het bestemmingsplan.


Dossier Lokaal Bestuur

Wij begonnen ons dossier Lokaal Bestuur omdat we geloven dat er allerlei lokale kwesties zijn die niet de verdiende aandacht krijgen. Dit is een mooi voorbeeld. Want waarom volgt zo’n wethouder strikt de regeltjes? Hij kan ook besluiten om gevoelige zaken zélf alsnog in de gemeenteraad te brengen. Goed voor de democratie.

Q-koorts

Raadslid Kees van Drunen van GroenLinks snapte er niets van. Toen de vergunning in 2009 in principe werd goedgekeurd, zuchtte de omgeving onder de door geiten verspreide Q-koorts. Die was slechts twee jaar daarvoor, in 2007, 20 kilometer verderop in Herpen uitgebarsten. Meer dan 1 op de 3 inwoners heeft daar Q-koorts gekregen. GroenLinks wilde over de geitenstal in Maasdriel debatteren, maar dat ging niet zonder slag of stoot.


Volksvertegenwoordiger

Als het eindelijk zo ver is, bijt een CDA-raadslid hem toe dat zijn vragen suggereren dat hij het College van B&W niet vertrouwt.

Een tekenende opmerking, want die CDA‘er vindt het blijkbaar niet nodig zijn belangrijkste taken uit te voeren: het controleren van de macht en het vertegenwoordigen van de bevolking.


Regels

De wethouder is zich ‘van geen kwaad bewust’. Hij redeneert als volgt: de vergunningsaanvraag voor de geitenstal gaat over een stuk grond waar intensieve veehouderij is toegestaan, dus als het verder voldoet aan de regels keur ik het goed. Bovendien mogen tegenstanders via een zogenaamde zienswijze, ook nog tegen de plannen pleiten. En die worden natuurlijk serieus bekeken.


Formeel

Strikt genomen heeft de wethouder gelijk. Formeel beslist alleen hij. Maar is het verstandig? Dit is wat Rik van de Weerdt van de GGD Gelderland-Zuid daarover tegen ons zei: “Wat wettelijk moet en wat handig is daar kun je natuurlijk over discussiëren. Wij zien gewoon als GGD de grote voordelen als je mensen vroegtijdig betrekt bij het besluitvormingsproces.”

Wegstemmen

Ook dat heeft de wethouder niet gedaan. Hij erkent in de uitzending dat hij de kwestie verkeerd heeft ingeschat. We zijn benieuwd of hij daarvan heeft geleerd. Dit najaar praat de gemeenteraad er nog een keer over. De uitslag van een eventuele stemming zal spannend zijn. 9 CDA-ers zijn voor, maar de overige 10 raadsleden zijn uitermate kritisch. Stel dat een meerderheid toch gaat stemmen en de stal wegstemt, zal de wethouder dan wel luisteren? Want hij hoeft zich niet te houden aan wat uit de stemming komt, de uitslag is niet bindend.

Bron: De Monitor; 24 september 2016