donderdag 14 september 2017

Bestuurders, burgers, veeboeren en toezicht op veehouderijen

Méér en beter controleren van veehouderijen is hard nodig, concludeert het bestuur van de Provincie Brabant na een steekproef in vijftien Brabantse gemeenten. In twaalf van de vijftien gecontroleerde gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat door het gemeentebestuur  werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijn stof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers en het houden van meer/andere dieren dan toegestaan.


Gezondheid

Het bestuur van de provincie besloot tot de steekproef na onrust over de gevaren van de veehouderij voor de volksgezondheid. Het bestuur van de provincie vreest dat gemeenten onvoldoende kennis en capaciteit hebben om de controles goed uit te voeren.


Meer toezicht

Alle besturen van gemeenten uit de steekproef hebben een rapport gekregen. Ten slotte worden alle gemeentebesturen in Brabant door het provinciebestuur dringend uitgenodigd om mee te werken aan intensivering van het toezicht op veehouderijen.

Burgers

Burger- en milieugroepen hebben weinig vertrouwen in het voornemen van bestuurders om meer en beter te gaan toezien op veeboeren en hun bedrijven. 'De slager keurt zijn eigen vlees'. Volgens het Brabants Burgerplatform ‘Minder Beesten’ is slechte handhaving door besturen van gemeenten en het feit dat veeboeren de regels aan hun laars lappen niet nieuw.

Inspectieprogramma

De uitkomsten van de steekproef waren al voor de zomer bekend. Toch kwam het bestuur van de provincie er pas maandag mee naar buiten. “We hebben in de tussentijd met negen gemeenten een proef gedraaid om te kijken hoe het beter kan”, meldt een zegsman namens het bestuur van de provincie. Daaruit blijkt dat er een uniform inspectieprogramma moet komen zodat alle Brabantse veehouderijen tussen 2018 en 2021 tenminste één keer gecontroleerd kunnen worden.


Gemert en Deurne

Ondanks het feit dat Gemert-Bakel door de mand viel, zijn ze daar naar eigen zeggen nog in afwachting van informatie van de provincie. In Deurne neemt het bestuur de steekproef met een ´korreltje zout´. Gemeentebestuur: “Wij controleren onze bedrijven al intensiever dan het bestuur van de provincie voorstelt.”

ZLTO

Bij Stichting Groen Kempenland kijken ze met argusogen naar de ontwikkeling dat steeds meer taken van Rijksoverheid en Provincie overgedragen worden aan de gemeenten. “De ZLTO zit rechtstreeks aan tafel bij vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en het opstellen van normen voor bijvoorbeeld volksgezondheid”, constateren bestuursleden Vermeulen en van Overbeek. “Een slager die zijn eigen vlees keurt” twitterde Geert Verstegen namens het platform 'Minder Beesten'.

ZLTO 2

ZLTO nuanceert de uitkomsten uit de steekproef. „Het is onmogelijk om op basis van een proef bij dertig boerenbedrijven conclusies te trekken voor de hele Brabantse sector met meer dan vijfduizend veehouderijen”, zo meldt een woordvoerster namens het bestuur. ZLTO is bereid om met het bestuur van de gemeenten rond de tafel te gaan om te kijken hoe het toezicht beter geregeld kan worden.


Stop de Stank

Volgens Maria Berkers, voorzitter van Stop de Stank, is dat absoluut niet wenselijk. “In gemeenten met relatief weinig inwoners kan een kleine groep veehouders het beleid bepalen. We zien ook oproepen van agrarische organisaties aan veehouders om vooral actief te worden in de lokale politiek of in dorpsraden.”

Bronnen: Eindhovens Dagblad; 11 september 2017, Eindhovens Dagblad; 13 september 2017, RTL nieuws, 11 september 2017