vrijdag 25 augustus 2017

Strengere regels veehouderij in Limburg

Limburg moet strenger worden voor veehouderijen. Het huidige beleid levert te veel risico’s  op voor de gezondheid van burgers, vinden actiegroepen.


Maatregelen

Na Noord-Brabant moet ook de provincie Limburg met stevige maatregelen voor de intensieve veehouderij komen. Zulke regels moeten gezondheidsproblemen en overlast door de uitstoot van fijnstof en ammoniak inperken. Die oproep doet Kerngroep Limburg Gezonder, een overkoepelend netwerk van diverse Limburgse actiegroepen die zich zorgen maken over de gezondheidsproblemen als gevolg van intensieve veehouderij, in een brief aan alle fracties in Provinciale Staten.

Slap en laks

Het huidige beleid van de provincie is volgens het netwerk veel te slap en te laks. ‘Met alleen nieuwe, duurzame technieken kunnen de problemen niet worden opgelost. 

Zeker niet als daarbij de veestapel nog verder kan groeien’, schrijft de organisatie, die de veehouderij vergelijkt met een industriële branche. Die mag bij hun activiteiten ook geen schade en overlast veroorzaken voor de omgeving, de gezondheid en de natuur, stelt de kerngroep.

Uitwijken

Nu Noord-Brabant in juli een maatregelenpakket aan heeft genomen, kan Limburg volgens de kerngroep niet achterblijven. Door de strengere regels (onder meer voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof) zullen Brabantse veeboeren hun biezen pakken en naar het veel soepelere Limburg trekken. Zeker als de provincie ook nog eens gaat sturen op aantallen dieren.


Voorstellen

Over eventuele maatregelen doet de koepelorganisatie van actiegroepen geen voorstellen in haar brief. „We hebben wel ideeën. Je zou onder meer kunnen denken aan het opkopen van veestapelrechten als bedrijven ermee stoppen. Daarmee stuur je als overheid aan op krimp van de veestapels. Wat ons betreft is het echter aan de bestuurders om na te denken over te nemen acties. En hopelijk gebeurt het snel”, zegt Cor de Nijs, een van de leden van de Kerngroep Limburg Gezonder.

Draagvlak

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) stelde afgelopen maand ook al maatregelen voor om zo naar eigen zeggen draagvlak te houden in de maatschappij. De belangenorganisatie denkt daarbij aan maatregelen bij Limburgse veehouders om de uitstoot van fijnstof en stank voor 2030 drastisch te verminderen. Daarvoor is een provinciale verordening nodig. Dit voorstel is zowel door de Milieufederatie als door gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) positief ontvangen.

Bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad; 17 augustus 2017