donderdag 10 augustus 2017

Om boeren in Brabant te houden moet het roer om

Boeren horen bij Brabant. Deze leus komt de laatste weken, keer op keer terug. En het klopt ook, Brabant is gevormd door boeren. Boeren en Brabant hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. En het is nu net die geschiedenis die ervoor zorgt dat deze verbintenis onder druk staat.


Mest

Al in 1970 verscheen er een rapport bij de overheid met de titel “Mestoverschotten: een potentiële bron van milieuverontreiniging”.  Meerdere rapporten volgden vanuit de overheid en het Landbouwschap. Fons van der Stee, de minister van Landbouw en lid van de voorloper van het CDA, deed niets.

Maatregelen

In 1984 werd CDA minister voor landbouw, Gerrit Braks, gedwongen  maatregelen te nemen. Het kwam tot een voorstel om paal en perk te stellen. De Boerenbond reageerde woedend. Ook dat hoort bij Brabant. Uiteindelijk bleek dat boeren er alles aan deden om zich te onttrekken aan de regels.

Grotere problemen

In 1990 blijkt dat een achtste van alle beschikbare landbouwgrond fosfaatverzadigd is. Om grondwatervervuiling tegen te gaan mag hier geen extra mest meer worden uitgereden. Het mestoverschot werd groter en groter.


Technologie

In het begin van de jaren 90 wordt de toevlucht gezocht in technologische oplossingen, zoals mestbewerking. De hoop is dat het overschot aan meststoffen dan geëxporteerd kan worden. Mestbewerking pakt het probleem enkel achteraf aan, in plaats van bij de bron: te veel dieren op te weinig grond.

Hopeloos

In de 21ste eeuw verschijnen nog steeds rapport na rapport. Nu is de helft van de beschikbare landbouwgrond fosfaatverzadigd. CDA minister Veerman komt bij zijn vertrek in 2007 tot de conclusie dat het systeem hopeloos is vastgelopen. Er is simpelweg veel te veel productie.

ZLTO weigert mee te werken aan verbetering van het landelijk gebied. De natuur moet bloeden.


Gezondheid

In 2011 blijkt uit onderzoek dat intensieve veehouderij gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden in. De sector wil meer onderzoek en vooral geen nieuwe regels. Er lopen veel leden weg. Ze staan niet meer achter de belangenbehartiger.

Natuur

In 2017 brengt de RIVM naar buiten dat de voedselproductie  verantwoordelijk is voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen en 60% verlies in biodiversiteit. De productie van vlees en vis zijn hier voor meer dan de helft schuldig aan.


Gezondheidsrisico’s

In 2016 blijkt volgens onderzoek dat omwonenden van veehouderijen meer luchtweg klachten hebben. LTO claimt dat schaalverkleining geen oplossing is en vraagt om nog meer onderzoek. En meer regels zal niet helpen.


Waterbedrijven

Kort geleden slaan waterbedrijven opnieuw alarm. Bij bijna de helft van de grondwater-punten wordt een te hoge dosis meststoffen gemeten. De ZLTO dreigt met een rechtszaak als Brabant, voor het eerst sinds decennia zonder CDA, haar strengere milieu- en gezondheidsmaatregelen doorvoert.


Boeren horen bij Brabant

Helaas is de hele sector, de hele keten, op een vreemde manier bezig om zichzelf onmogelijk te maken.

Adviseurs en banken  blijven inzetten op schaalvergroting om steeds meer, voor een lagere prijs te produceren. Belangenorganisaties blijven twijfelen, vertragen en frustreren en dienen het boerenbelang niet.

Roer om

Om boeren in Brabant te houden, moet het roer om. Het huidige systeem werkt niet. Iedereen weet dat. Laten we als maatschappij en overheid welwillende agrariërs onze steun geven. Na 50 jaar is het wel tijd.


Bron: Joop; Opinie Martijn Tonies; 7 juli 2017