vrijdag 4 augustus 2017

Krimp van de veestapel is een kans

“Minder dieren roept veel weerstand op onder boeren, maar er zitten ook voordelen aan”, betoogt columnist Erwin van de Wolfshaar, varkenshouder, in het agrarisch lijfblad Boerderij.


Het bestuur van het land

Al sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 is ons land in de ban van de vorming van een nieuwe regering. Het lijkt erop dat na ruim 130 dagen van formatie er eindelijk een samenwerking gaat komen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De staatssecretaris

Daarmee is tevens het tijdperk van Martijn van Dam beëindigd. Van Dam werd in november 2015 gekozen als staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II, maar heeft bij de agrarische sector nooit veel punten gescoord. Hij wist op geheel eigen wijze de invoering van de fosfaatrechten tot één grote chaos te maken en zorgde voor onzekerheid bij de banken.

De staatssecretaris en de boeren

Van Dam gaf zelf aan niet aan de kant van de boeren te staan. Ook liet hij weten dat de huidige agrarische sector kansloos is en dat de veestapels moeten halveren. Vooral de laatste uitspraak leidde tot veel weerstand vanuit de agrarische sector. Er werd geroepen dat de agrarische sector ontzettend belangrijk is voor de staatskas, dat er zoveel banen verbonden zijn via andere bedrijven en dat we de nummer 2 agrarisch exporteur van de wereld zijn.


En de individuele boer….

Allemaal mooie kreten, maar allemaal zaken waar je als individuele ondernemer vrij weinig voor koopt. Natuurlijk is het mooi dat er veel mensen in en rond de agrarische sector werken en dat de staat er ook nog wat aan verdient, maar wat houden we er zelf aan over? En nummer 2 agrarisch exporteur zijn we enkel en alleen omdat we zo ontzettend veel producten importeren, verwerken en dan weer exporteren.

Als je die import niet meetelt, dan staan we niet op de tweede, maar slechts op de 22e plaats van de wereld.


Nóg meer groeien of beter?

Ik denk dat de voordelen van het verlagen van het aantal dieren in Nederland groter kunnen zijn dan we nu in eerste instantie denken. Natuurlijk wil ieder individueel bedrijf groeien en zelf niet getroffen worden door een krimp of beëindiging, maar sectorbreed minder dieren is absoluut beter! We moeten ook niet de illusie hebben dat we vanuit Nederland de wereld gaan voeden. Het buitenland is veel sterker op dat gebied. Als China morgen de grenzen sluit of de eigen productie verdubbelt, dan zijn we gewoon weer overgeleverd aan de overproductie in Europa.

Krimp is een kans

Verkleining van de Nederlandse veestapel zorgt voor grotere afstanden tussen bedrijven, minder diertransporten en dus minder ziektedruk. Antibiotica en vaccinatiekosten kunnen omlaag, de druk op de mestmarkt zal verlagen, grondprijzen zullen dalen en het versterkt de vraag naar biggen en vlees in Europa. Het zijn precies de pijnpunten in onze kostprijs ten opzichte van het buitenland en allemaal specifieke zaken die slechts Nederlandse ondernemers voordeel kunnen bieden.

‘Van Dam’s krimp’ is misschien zo gek nog niet.


Bron: Boerderij; 27 juli 2017