zaterdag 1 juli 2017

Brabant rommelt verder

Op steeds meer plaatsen in Noord-Brabant zijn donder en bliksem steeds luider te zien en te horen. De opwinding rond het vee-debat, weer luidruchtig aanwezig in Den Bosch, verspreidt zich over het Brabantse land. De Brabantse media versterken het signaal en zetten bestuurders onder druk om te zorgen voor echte oplossingen. Onmacht, ergernis, opwinding, zelfs woede winnen terrein. Een kleine verzameling van recente berichten.


Illegale megastal

In Hilvarenbeek heeft de fractie ‘HOI Werkt’ het college van Hilvarenbeek om opheldering gevraagd over de metingen die op 10 mei plaatsvonden bij de illegaal gebouwde megastal aan de Van de Veldenweg in Diessen.
De megastal van Bert Rijnen houdt de gemeente Hilvarenbeek al jaren bezig. Nadat de varkenshouder de stal in 2015 had gebouwd bleek deze op meerdere punten van de vergunning af te wijken. Terwijl de besturen van provincie en gemeente naar elkaar wezen, nam Rijnen zijn stal gewoon in bedrijf.
Nu wil Bert Rijnen nóg een megastal bouwen. De gemeenteraad zegt gefrustreerd te zijn.
Bron: Brabants Dagblad; 28 juni 2017


Mist door vergister

In Sint-Oedenrode wil een ondernemer een biogas installatie realiseren. Het bestuur van Noord-Brabant werkt niet mee en vindt bescherming van natuur belangrijker. De ondernemer was van plan jaarlijks 40000 ton mest en eventueel groenafval om te zetten in gas. De ondernemer is teleurgesteld.
Omwonenden zien het plan helemaal niet zitten en trekken met hun ‘Stichting Tegengas’ al jaren ten strijde tegen de plannen. Tot nu toe zonder succes.
Stikstof lijkt de ondernemer nu parten te spelen. Kwetsbare Natura 2000 gebieden worden extra tegen stikstof beschermd. De geplande vergister ligt dicht bij een aantal van die gebieden zoals de 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Kempenland-West' en 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'.
Van het bestuur van de provincie moeten nieuwe plannen stikstofneutraal zijn. De ondernemer protesteert.
Bron: Brabants Dagblad; 28 juni 2017


Inwoners eisen recht op gezondheid

In Nijnsel blijven inwoners protesteren tegen een megastal met 18.000 varkens onder het motto: “'Ik doe dit voor mijn kinderen”.
Aan de Lieshoutseweg in Nijnsel wil de familie Verhagen uit Veghel een megastal bouwen. Die biedt plek aan, om precies te zijn, 17.680 varkens. Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de komst van de stal.
Omwonenden zijn bang voor hun gezondheid en ook voor stankoverlast. Boeren in de omgeving denken dat ze door de komst van de stal niet meer mogen uitbreiden. Omwonenden en boeren hebben zich verenigd als ‘Reaktiegroep Bleieven’. Ze bereiden een schadeclaim voor van ‘enkele tonnen’.
Op 6 juli wordt weer over de stal gesproken in de gemeenteraad. Een week later, op donderdag 13 juli, wordt een definitief besluit genomen. Bewoners hebben al aangegeven naar de Raad van State te stappen, mocht het doorgaan. "Wij gaan door tot de laatste grens!", verzekert Henk van Enckevort uit Nijnsel.
Bron: Omroep Brabant; 29 juni 2017

Dagelijks komen nieuwe verhalen naar boven over de onrust op het Brabantse platteland. De spanningen tussen verschillende groepen belanghebbenden nemen toe. Dat stelt heel nieuwe eisen aan de kwaliteit van het bestuur in Brabant. Onpartijdig, deskundig, eerlijk, transparant zijn de sleutelwoorden.  Welke politieke partijen gaan zich inzetten voor verbetering van die kwaliteit? De verkiezingen voor de Brabantse gemeenteraden staan voor de deur.