zondag 16 juli 2017

Boer wil van schadelijk gif af

Boeren en tuinders moeten van chemische bestrijdingsmiddelen af. Het is nu niet de milieubeweging die dat stelt, maar de agrarische brancheorganisatie LTO zelf. ,,We moeten terug naar de basis: samenwerken met de natuur."


Toekomstplan

Boeren en tuinders willen het gebruik van landbouwgif zo ver mogelijk uitbannen. In 2030 mogen er geen chemische resten van pesticiden, schimmelbestrijders en onkruidverdelgers meer in hun producten, de bodem en het oppervlaktewater te vinden zijn. Dat staat in het toekomstplan dat acht landbouwsectoren in Nederland, van bollentelers tot fruittelers, hebben gepresenteerd.

Duurzaam

,,De ecologische grenzen van ons productiesysteem zijn bereikt'', legt Joris Baecke uit. Hij is akkerbouwer in Zeeuws-Vlaanderen en binnen LTO verantwoordelijk voor Plantgezondheid. ,,De kwaliteit van ons oppervlaktewater staat onder druk, de biodiversiteit in Nederland daalt. De gezondheid van de bodem neemt af, en daar hebben wij zelf last van. Wij merken dat onze teelten kwetsbaarder zijn geworden. Daarom moeten we toe naar een duurzame manier van produceren, waarbij we meer samenwerken met de natuur.''


Maatschappelijk draagvlak

Dat zien de telers ook als commerciële kans. Baecke: ,,Wij merken dat het maatschappelijke draagvlak voor onze manier van produceren afbrokkelt. Tegelijkertijd groeit de groep mensen die duurzaam geteelde producten wil kopen. In Nederland, maar ook mondiaal.''

Bijengif

Waar bioboeren bewust geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, worstelen ‘gewone’ telers met het feit dat ze uit steeds minder middelen kunnen kiezen. Sinds de jaren 80, de hoogtijdagen van het landbouwgif, zijn honderden bestrijdingsmiddelen in Europa verboden. Agrochemische bedrijven als Monsanto, Bayer en BASF komen slechts mondjesmaat met nieuwe middelen op de markt. Voor een aantal veelgebruikte stoffen hangt bovendien een verbod in de lucht.


Supermarkten

Steeds meer supers wachten niet op een wettelijk verbod, maar leggen hun leveranciers zelf strengere eisen op. Zo werkt Jumbo sinds vorig jaar met Greenpeace samen 'om bijensterfte tegen te gaan'. Alle Nederlandse aardappelen, groente en fruit en een groot deel van de bloemen en planten die de supermarktketen verkoopt, moeten vanaf eind 2019 voldoen aan het keurmerk Milieukeur.


Sluipwespen

Nuttige beestjes hebben het werk van gifstoffen deels overgenomen op de tuinderij van Van Garderen. ,,Vroeger hadden we een kalendertje. Op 27 april spuiten, stond daarop. Nu zetten we sluipwespen in tegen luizen en roofmijten tegen spint. We spuiten niet meer preventief, maar pas als het nodig is. Op die manier heeft de Schalkwijkse teler de hoeveelheid gif die hij spuit weten te decimeren: van meer dan zestig kilo per hectare in de jaren 80 naar zo’n zes kilo nu. Wat voor de gemiddelde bes, braam of framboos in zijn boomgaard overigens nog steeds neerkomst op drie of vier spuitbeurten.


Producenten

De producenten van bestrijdingsmiddelen erkennen dat er minder ‘groene’ middelen bijkomen dan er schadelijke middelen van de markt worden gehaald. In de populaire Netflix-documentaire Food Inc wordt de voedingsindustrie, en onder meer de macht van bestrijdingsmiddelenproducenten zoals Monsanto, uitgebreid onder de loep genomen. Hieronder is de trailer te zien.


Bron: AD, 6 juli 2017