vrijdag 30 juni 2017

Rumoerig Brabants vee-debat

Het initiatief van Brabantse bestuurders om een allereerste begin te maken met het realiseren van een oplossing voor het immense Brabantse vee probleem, maakt veel stemmen en opvattingen los. Daarover gaat bijgaand artikel van Omroep Brabant. Het meest opvallende aan protesten van sommige politieke partijen, commercieel belanghebbenden en agrarische organisaties is dat het probleem ontkend wordt, de inwoners van Brabant als niet belangrijk aan de kant worden geschoven, echte oplossingen niet gemeld worden en vastgehouden wordt aan het uitgangspunt dat alleen verdergaande groei van belang is. De Brabantse problemen zijn al tientallen jaren bekend, maar werden steeds ontkend door belanghebbenden. Vertrouwen op technische oplossingen heeft jarenlang discussies beheerst, oplossingen geblokkeerd en heeft vaak geleid tot faillissementen en bedrijfssluitingen. Het wachten is op dapperen uit eigen kring die voorvechters worden van een doorbraak. Lees het artikel van Omroep Brabant:

Rumoerig Brabants vee-debat

De strijd tussen het provinciebestuur en Brabantse boeren wordt harder. Volgende week vrijdag beslissen Provinciale Staten of verouderde stallen al in 2022 in plaats van 2028 milieuvriendelijk moeten zijn. Het is dan 7 juli.

Gezonde bedrijven

Politiek en boeren willen eigenlijk hetzelfde: gezonde bedrijven die goed zijn voor boer, burger, buitenlui en milieu. Alleen over de weg daar naartoe en vooral de snelheid verschillen ze van mening. Dat vergroot het wantrouwen en verhardt de strijd. De ZLTO is vooral boos omdat er geen overleg is geweest over het vervroegen van de datum waarop stallen milieuvriendelijk moeten zijn.

VVD-afdelingen

Maatschappelijke organisaties mengen zich ook in de discussie en ze hebben allemaal een andere mening. Opvallend was de reactie van enkele VVD-afdelingen in De Peel die het niet eens zijn met de provinciale plannen. Deze  liberalen voelen de hete adem van hun achterban in hun nek. Probleem is dat de VVD in provinciale staten de plannen van GS steunde. Dat leidt tot nervositeit.

Behoud de Peel

De Werkgroep Behoud de Peel heeft laten weten het helemaal eens te zijn met GS. Boeren mogen dan protesteren, maar volgens de werkgroep is de stikstofproblematiek zó groot dat er niet langer gewacht kan worden met maatregelen. Daarom moet nu de groei van het aantal dieren worden gestopt, schrijft de werkgroep.

Nederlandse Dierenbescherming

De Nederlandse Dierenbescherming is bang dat door de maatregelen van de provincie de snelle overgang naar de productie van duurzaam vlees in het gedrang komt.

BZW

De Brabant Zeeuwse Werkgevers maken zich grote zorgen over de plannen van GS. De agrarische sector neemt 20 procent van de economische productiewaarde in Brabant voor haar rekening. En economie is heilig.

Agrifirm

Agrifirm, een coöperatie waarin 17.000 veehouders en telers samenwerken,   roept Provinciale Staten op de plannen van GS niet te steunen. Ombouw naar een duurzame en milieuvriendelijke boerensector bereik je volgens Agrifirm niet met de verplichting om in 2022 milieuvriendelijke stallen te hebben. De vraag is hoe dan wel.

Burgers

Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, een organisatie waarin 24 burgergroepen verspreid over Brabant samenwerken, is positief over de plannen van GS. Het platform gaat ver in het oordeel over de agrarische wereld: “Duizenden mensen in Brabant leven continu in de stank. Mensen worden ziek, of erger, sterven. Secundair fijnstof dat ontstaat door de ammoniak uit de veehouderij is verantwoordelijk voor naar schatting de helft van de sterfgevallen door luchtverontreiniging.”

Bron: Omroep Brabant; 29 juni 2017