vrijdag 9 juni 2017

Maak veeteelt écht duurzaam

Het bestuur van de provincie moet boeren de weg durven wijzen en ervoor zorgen dat het Brabantse platteland aantrekkelijk wordt voor alle inwoners. Na maanden van dialoog tussen burgers, boeren en andere betrokkenen mogen Provinciale Staten binnenkort besluiten over een pakket beleidsmaatregelen voor de Brabantse veehouderij.


Mest en groei

Dat pakket moet enerzijds het Brabantse mestoverschot beheersbaar maken en anderzijds paal en perk stellen aan de groei van de Brabantse veestapel. Het is duidelijk een politiek compromis geworden. De stip aan de horizon is nauwelijks zichtbaar. Waar wil het bestuur van de provincie eigenlijk heen met de veehouderij in Brabant?

Fundamenteel

Iedereen die de veehouderij al wat langer volgt, heeft regelmatig last van een herhaling van zetten. Discussies lijken een eeuwigdurende herhaling van opvattingen, maar fundamentele veranderingen blijven uit. Het lijkt wel of de sector beleidsresistent is. Het siert de gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Johan van den Hout dat zij zich daar niet bij neerleggen.

Taboes

Door middel van een maatschappelijke dialoog is de discussie in Brabant opengebroken. Zonder taboes werd gesproken over de omvang van de veestapel en het mestoverschot. Dat is zeker vooruitgang te noemen. De maatregelen die daaruit zijn voortgekomen hebben de charme van het compromis: iedereen heeft wat gekregen. Enerzijds komt er de facto een stop op de groei van de veestapel. Dat is een uitdrukkelijke eis van burger- en milieuorganisaties. Anderzijds geeft het bestuur van de  provincie ruimte voor mestfabrieken om tegemoet te komen aan boerenorganisaties.

Onhoudbaar

Het bestuur van de provincie bereikt met dit pakket maatregelen een voorlopige pas op de plaats. Maar met 35 miljoen dieren in Brabant die 60 procent meer mest produceren dan we op ons Brabantse land kwijt kunnen, blijft de situatie onhoudbaar. Mestfabrieken mogen alleen een overgang zijn richting een veehouderij die in balans is met haar omgeving. Uiteindelijk is dat mestoverschot symptoom van een veel te grote veestapel.


Visie

Wat is voor Brabant de stip aan de horizon? Waar willen politiek en bestuur heen met de veehouderij in Brabant? Uit onderzoek van de provincie blijkt dat het pakket maatregelen dat nu voorligt weinig zal veranderen aan de dominante oriëntatie van de Brabantse veehouderij op de wereldmarkt. De schaalvergroting zal doorzetten en het aantal boeren zal verder afnemen.
Het beeld is dat van een zesbaans snelweg richting wereldmarkt waar steeds meer boeren met pech langs de kant komen te staan. Is dat wat we in Brabant willen?

Bestuur moet kiezen 

Het kan ook anders, maar dan moet het bestuur van de provincie durven kiezen voor een écht duurzame, gezonde en grondgebonden veehouderij die niet meer mest produceert dan wij hier kwijt kunnen.

Daarvoor moeten we vormen van landbouw stimuleren die onze leefomgeving veel minder belasten dan de huidige veehouderij, die vooral gericht is op het massaal produceren van heel veel goedkoop vlees voor de export.


Visie en lef

Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van een Brabants platteland dat niet is omgevormd tot een agrarisch industrieterrein, is dit het moment voor onze volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten om lef te tonen en een wenkend toekomstperspectief te schetsen.

De toekomst van Brabant kent uitsluitend vormen van veehouderij die passen bij de Brabantse schaal. Zo ontstaat ruimte voor andere activiteiten in het Brabantse buitengebied.


Bron: Eindhovens Dagblad, 1 juni 2017