zondag 4 juni 2017

Het einde van een boerenparadijs

De verborgen schade van een welvaartswonder.
Kunnen we gezonde voeding en een leefbaar platteland overlaten aan de vrije markt? Hoe is het mogelijk dat Nederland, in bezit van slechts 0,04 procent van alle mondiaal beschikbare landbouwgrond, de tweede landbouwexporteur ter wereld is? De expansiedrift gaat ten koste van natuur, milieu en dierenwelzijn. De samenleving betaalt de prijs voor de intensieve Nederlandse manier van ‘boeren’. Overdoses stikstof en ammoniak kosten ons miljarden.


Boek

In het boek ‘Dit is uw land’ komen boeren, burgers en buitenlui aan het woord; hun ervaringen worden onderbouwd door cijfers, grafieken en geschiedenislessen. Dit toegankelijk geschreven boek is interessant voor een ieder die begaan is met onze leefomgeving.

Armoede

De staatskas is de lachende derde, maar intussen zit een fors deel van de boeren rond de armoedegrens, zo bleek na de opheffing van het melkquotum in 2015. Voorop eigenaren van splinternieuwe megastallen. Hoe kunnen we de wurggreep van het ‘welvaartswonder’ doorbreken? Hoe ziet een eerlijke en gezonde landbouwsector er in 2050 uit?


Het einde van een boerenparadijs

De cijfers doen je duizelen, de feiten maken dat je wilt wegkijken en de verhalen van betrokkenen doen je inzien dat het zo niet langer kan. In het boek ‘Dit is uw land, het einde van het boerenparadijs’ van Kees Kooman en Hans van Grinsven wordt haarfijn uitgelegd welke offers Nederland brengt om het tweede exportland van landbouw te blijven.

Bron: NPO Nieuwsshow; 3 juni 2017


Enkele citaten uit ‘agrifoodclicks’


“Overdoses van stikstof, pesticiden, antibiotica en al die andere ‘bijwerkingen’ van de intensieve landbouw hebben de laatste decennia grote schade veroorzaakt aan, natuur, milieu en volksgezondheid. De effecten werden door de sector ontkend, de cijfers soms gemanipuleerd. Een groot deel van de Nederlandse zuivel gaat beneden de kostprijs naar het buitenland. Waarom zou je die dan hier produceren?” aldus een van de experts in ‘Dit is uw land’.

“De agro-foodsector zorgt voor mooie beurscijfers, stijgende omzetten en lage prijzen in de supermarkt, maar de keerzijde van dat welvaartswonder is een voedselsysteem dat groen asfalt, uitstervende weidevogels, armoede bij de boer, luchtwegklachten op het platteland en vetzucht en suikerziekte bij de consument veroorzaakt. Ook de karakteristieke melkkoe verdwijnt steeds meer uit het landschap.”

Bron: http://agrifoodclicks.nl/p/?p=1924 

Het boek

Titel: Dit is uw land: het einde van een boerenparadijs
Auteurs: Hans van Grinsven, Kees Kooman
Uitgever: Uitgeverij De Kring, 2017
ISBN: 946297067X, 9789462970670
‘Dit is uw land’ werd geschreven door Hans van Grinsven, senior wetenschappelijk onderzoeker Landbouw en Milieu bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij publiceert regelmatig over de mest- en veehouderijproblematiek en door Kees Kooman, onderzoeksjournalist/schrijver. Hij schreef een tiental geruchtmakende boeken, waaronder ‘Boerenbloed’.