donderdag 15 juni 2017

Brabantse bestuurders weten het niet meer

Een megastal met 18000 varkens krijgt groen licht in Nijnsel. Inwoners willen die stal niet. Niemand heeft er enig voordeel van. Behalve dan de eigenaar, de bank en de voerleverancier. Het bestuur van Noord Brabant wilde de stal tegenhouden, maar werd in het ongelijk gesteld door de Raad van State. Toen Nijnsel nog bij de gemeente Sint-Oedenrode hoorde, was de gemeenteraad ook tegen de stal. Argument: de gezondheid van de inwoners is belangrijker. Nijnsel werd Meijerijstad en nu mag het wel van de nieuwe gemeenteraad. Bestuurders weten het niet meer en de inwoners zijn de dupe.


Beslissingen

Wat weegt het zwaarst bij een beslissing over een grote nieuwe megastal? Politieke standpunten? Zorgen over milieu en gezondheid? Standpunten van het bestuur van de provincie? Opvattingen van gewone inwoners? Visie op de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant?

Wat is er mis?

Als bestuurders het duidelijk niet weten en zwalken in hun besluitvorming, is er iets goed mis. Zijn bestuurders opgewassen tegen hun moeilijke taak? Is het duidelijk hoe dergelijke beslissingen in Nederland objectief genomen moeten worden? Hoe onafhankelijk zijn gemeenteraden? Deugt de regelgeving op het gebied van stank, uitstoot van ammoniak en fijnstof? Zijn er belangrijker argumenten die nog niet voorkomen in de regelgeving? Wie stuurt de bestuurders lijkt de belangrijkste vraag te zijn. Helaas, ook de landsregering heeft geen duidelijke koers.

Berichten

Het Brabants Dagblad heeft een serie artikelen gepubliceerd over het Nijsselse drama. Uit deze serie drie recente berichten.


1. De megastal voor bijna 18.000 vleesvarkens in Nijnsel krijgt groen licht van het gemeentebestuur van Meierijstad. 


Dat maakte wethouder Eric van den Bogaard donderdagmiddag bekend in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel. De kwestie rond de megastal van ondernemer Verhagen speelt al jaren. Buurtbewoners van de geplande megastal verzetten zich hevig tegen de komst ervan. ,,Het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van fijnstof, ammoniakuitstoot, geluid en geur", aldus de wethouder van Meierijstad.
Woordvoerder namens inwoners: “Het college van Meierijstad heeft niet het lef om ergens voor te staan, voor de gezondheid van haar eigen burgers. Ik had verwacht dat een gemeente van deze omvang iets beter kon omgaan met dit soort ingewikkelde dossiers."
Bron: Brabants Dagblad; 8 juni 2017

2. CDA gaat van tegen megastal Nijnsel naar vóór

Het CDA in Meierijstad heeft wat uit te leggen. Waar het CDA in Sint-Oedenrode nog fel tegenstander was van een megastal in Nijnsel, is de partij in Meierijstad nu 'in principe vóór'. Toenmalige fractievoorzitter Coby van der Pas van het CDA in Sint-Oedenrode kon niet duidelijk genoeg zijn: ,,Een dergelijke nieuwvestiging met zoveel dieren brengt onevenredige risico's voor de gezondheid van mensen met zich mee", sprak zij in augustus 2016 over de geplande megastal met bijna 18.000 vleesvarkens in Nijnsel. Nu is Coby van der Pas wethouder namens diezelfde partij in fusiegemeente Meierijstad en ging zij vorige week wél akkoord met de komst van deze megastal. Ook haar partijgenoten zijn 'in principe vóór'. Dan valt er dus wat uit te leggen.

Bron: Brabants Dagblad; 13 juni 2017

3. Petitie tegen varkensstal Nijnsel

Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) is een petitie gestart tegen de komst van een megastal bij Nijnsel. In die varkensstal zou ruimte moeten zijn voor 18.000 varkens. ,,Niemand wil deze megastal. Vee-industrie is een ramp voor dieren, milieu en omwonenden", aldus Geert Laugs van CIWF. De gemeenteraad moet nú haar verantwoordelijkheid nemen en de komst van de stal tegenhouden. Dit is niet de veehouderij zoals wij die willen in Nederland".

Onderteken de petitie.


Bron: Brabants Dagblad; 12 juni 2017