donderdag 25 mei 2017

Zoektocht naar vergeten Q-koorts doden

Zeker 74 mensen overleden in de afgelopen tien jaar aan Q-koorts, de ziekte die zich vanaf 2007 via een geitenhouderij in het Brabantse Herpen over het hele land verspreidde. Veruit de meesten van hen stierven anoniem. Het maakt Q-koorts tot een stille ramp.


Slachtoffers

Bijna niemand kent de namen van de tientallen slachtoffers, hun gezicht, hun leeftijd, hun woonplaats, hun verhaal. Deze krant wil de patiënten die het niet meer kunnen navertellen, alsnog een stem geven. Daarvoor hebben we de hulp van nabestaanden nodig, die de verhalen van hun verloren geliefden vertellen. Als eerbetoon aan de vergeten Q-koortsdoden. Contactgegevens vindt u bij de bronvermelding.

Veel slachtoffers

De verwoestende omvang van de Q-koortsepidemie is pas de laatste jaren helemaal duidelijk geworden. Werd er eerst gesproken over rond de 25 doden, eind vorig jaar werd bekend dat het er minimaal 74 zijn, verspreid over het hele land. Zeker negen mensen stierven aan acute Q-koorts, 65 aan de chronische variant. Artsen en onderzoekers gaan ervan uit dat er veel meer slachtoffers zijn: zij hebben alleen nooit geweten dat ze Q-koorts onder de leden hadden en overleden bijvoorbeeld aan een hartinfarct.

Chronische patiënten

Tientallen mensen die nu nog met chronische Q-koorts kampen, lopen het risico eerder te sterven, stelden onderzoekers van het UMC Utrecht vorige maand. Deze patiënten gaan bovendien door het leven met ernstige complicaties, zoals verklevingen tussen bloedvaten en de darmen, abcessen in de buik, ontsteking van de aorta of een lekkende hartklep.

Rechtszaak tegen de Staat

Q-koortspatiënten en nabestaanden van slachtoffers verwijten de overheid dat die vanaf 2007 niet adequaat heeft ingegrepen om de volksgezondheid te beschermen. Er loopt nog altijd een rechtszaak die door de slachtoffers tegen de Staat is aangespannen. De rechter stelde de slachtoffers in eerste instantie in het ongelijk; het wachten is nu op een hoger beroep.


Kritische rapport

In maart 2017 presenteerde Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen een kritisch rapport over de opstelling van het landsbestuur in Den Haag in het Q-koortsdossier. Een onomwonden excuus richting slachtoffers zou nog altijd op zijn plaats zijn, vindt de ombudsman. Ook stelt hij dat de regering meer moet doen om patiënten te ondersteunen. Q-support, de door het ministerie van Volksgezondheid gefinancierde stichting die honderden patiënten bijstaat, is bezig met de afronding van haar activiteiten.

Het is nog niet bekend of en hoe Q-koortspatiënten in de toekomst geholpen zullen worden.


Bron: AD, 17 mei 2017