maandag 1 mei 2017

Transitie naar duurzame economie gaat pijn doen

Transitiehoogleraar (Erasmus Universiteit) en klimaatactivist Jan Rotmans bracht een 'recordaantal' van negentig universiteitscollega’s bij elkaar in zijn ongevraagde vergroeningsadvies voor Nederland. Behalve het sluiten van de laatste vijf kolencentrales willen ze ook af van gas en biomassa als energiebronnen. De kosten voor hun écht duurzame samenleving liegen er niet om: 200 miljard euro tot 2050.


Verliezers?

“De verliezers zijn de representanten van de oude economie, waar volgens onze modellen zo'n 100 duizend banen verloren kunnen gaan in de komende tien jaar. Niet alleen medewerkers van kolencentrales verliezen hun baan, maar ook die van grote traditionele bouwbedrijven komen op straat te staan als hun werkgevers niet in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe economie. Daar tegenover staat een schone, circulaire economie die in tien jaar zo'n 200 duizend nieuwe banen kan genereren als de politiek bereid is te investeren in onze aanbevelingen.”

Pijn lijden

“De echte pijn gaat komen. De kosten gaan voor de baten uit. Er moet eerst worden geïnvesteerd, zoals in Duitsland en Denemarken ook is gebeurd. En dan gaat het heel veel opleveren aan banen, innovatie, klimaatwinst en economisch perspectief.”

Initiatieven

“Initiatieven zullen uit de regio moeten komen. Zoals in Rotterdam en Den Haag, waar een investeringsfonds komt voor tien vernieuwende projecten waar zij in geloven. Binnen 15 jaar moet de aardgaswinning in Groningen van nu naar nul. Dat is een overheidsbron van inkomsten minder voor de transitie. De tijd dat er jaarlijks meer dan 10 miljard euro uit de Groningse ondergrond kwam, ligt al lang achter ons.”

Gas?

“Gas staat de doorbraak van zijn vervanger - duurzame warmte - in de weg. De overstap kan snel worden gemaakt, omdat de innovatie razendsnel gaat. Gas is nog tien jaar nodig als achtervanger bij gebrek aan wind en zon. Daarna gaan we de overtollige wind- en zonnestroom opslaan met onder andere batterijen.”


Vlees

“Veeteelt is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving goed voor 11 procent van onze CO2 uitstoot. Een vleestaks is op termijn onvermijdelijk. Maar het is nog te controversieel, te gevoelig. De inschatting is dat de vleestaks politiek nog niet haalbaar is, vanwege gevestigde belangen. Intensieve veehouderij is misschien wel de meest controversiële  politieke kwestie in Nederland. Het hele land - van het CDA, LTO tot en met Wageningen - is ervan doordesemd. Het is een muur waar je bijna niet doorheen kunt breken. Nog niet.”

Bron: De Volkskrant; 24 april 2017

Lees: "Brief 90 hoogleraren: 'Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie", met 12 aanbevelingen aan de nieuwe regering.