donderdag 4 mei 2017

Politieke doorbraak in Oirschot

In veel Brabantse gemeenten bestaat steeds meer onvrede met de manier waarop traditioneel politiek wordt bedreven. Oirschot gaat, na de verkiezingen van 2018, over op een andere manier. In navolging van onder meer Geldrop-Mierlo stappen de partijen af van de traditionele structuur met een coalitie en een oppositie. In plaats daarvan wordt gekozen voor een raadsbreed gedragen programma.


Verkiezingscampagne

Dat is het plan zoals dat binnenkort wordt voorgelegd aan de besturen van alle partijen. De fracties hebben alvast positief gereageerd. Bedoeling is dat de nieuwe werkwijze in kannen en kruiken is, voordat in het najaar de verkiezingscampagnes losbarsten.

Veel onenigheid

Oirschot maakt een rumoerige raadsperiode door, met veel onenigheid tussen zowel oppositie en coalitie als tussen oppositie en college. Het initiatief om het roer om te gooien komt van de raadsleden Harry Sauer (D66, oppositie) en Joep van de Ven (CDA, coalitie). In de nieuwe constructie moet per onderwerp een meerderheid worden gevonden.

Einde coalitie akkoord

Sauer: “Er is straks geen coalitie-akkoord meer, maar een raadsprogramma van zo'n vijftien punten die we de komende jaren gaan aanpakken", zegt Sauer. ”De scheiding tussen coalitie en oppositie wordt weggenomen. Op elk onderwerp zijn de fracties volledig vrij om hun standpunt te verkondigen."


Plannen van inwoners

Achter de schermen stak de raad zijn licht op bij experts. Van de Ven wijst op de tendens dat initiatieven steeds vaker vanuit de bevolking komen. “Of het nu om herbestemming van kerken gaat, de aanleg van glasvezel of de herontwikkeling van sportpark Moorland: het zijn allemaal plannen van inwoners. Als overheid word je steeds meer een partner. Om goed samen te werken, is het een eerste vereiste dat je betrouwbaar bent. Maar bij de inwoners is er vaak veel onbegrip over het functioneren van het politieke bestel. Je hoort het om je heen: waarom vliegen jullie elkaar telkens in de haren, terwijl je allemaal het beste met de gemeente voor hebt?"

Variatie in meerderheden

Bij een raadsbreed gesteund programma spreekt de politiek 'al veel meer met één mond', zegt Van de Ven. “Om daarna op onderwerpen tot meerderheden te komen, zijn partijen genoodzaakt om elkaar op te zoeken. Dat komt ook de sfeer in de raad ten goede."

Wethouders

Over één belangrijk onderdeel is in Oirschot nog geen ei gelegd: hoe wijs je de wethouders aan? Wordt een open sollicitatieprocedure opgestart, waarbij ook mensen zonder partij-achtergrond in aanmerking komen? Of iets minder drastisch: worden de wethouders nog wel door de partijen naar voren geschoven? Dat aspect wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Bron: ED, 3 mei 2017