woensdag 3 mei 2017

In Leudal zijn regels van elastiek

Het TV programma De Monitor presenteert een serie over de manier waarop besturen van sommige gemeenten omgaan met vergunningen, overtredingen en ‘handhaven of aanpassen’. De voorbeelden van de Monitor geven een indruk van de bestuurscultuur op sommige plaatsen in Nederland.


Leudal

Ton van de Wiel, namens een tiental gezinnen in de Limburgse gemeente Leudal: “Als je hier komt wonen, weet je dat geuroverlast erbij hoort. Het buitengebied is nu eenmaal het domein van agrariërs, maar dit heeft niets meer met boeren te maken. Dit is gewoon industriële activiteit en zonder veel gevoel voor nabuurschap.”

Elastiek

Van de Wiel: “Bestemmingsplannen zijn net elastiek hier in Leudal. Bouw je als kleine man iets zonder vergunning, dan moet je het afbreken. Maar ben je agrariër dan kun je gewoon je gang gaan, omdat je weet dat de gemeente het toch wel gaat legaliseren.”

Mestvergister

In Leudal loopt al lang een conflict tussen bewoners en de Vossen Group, een verzameling van agrarische bedrijven. Binnen een cirkel van ongeveer een kilometer liggen twee veehouderijen en een groot varkensbedrijf. De mest van ruim 8000 dieren wordt verwerkt in een grote mestvergister, pal naast de varkensstal.

Soap

Rond die vergister speelt een soap die een typisch voorbeeld is van het ‘toeschietelijke beleid’ van het bestuur van de gemeente. Van de Wiel: “Industriële activiteiten op een agrarisch bouwvlak zijn niet toegestaan, maar je ziet wat hier staat. Dit is echt een industriële mestvergister, omdat het bestuur van de gemeente geen streep in het zand zet, maar telkens achteraf vergunt. Wij zeggen als buurt: Genoeg is genoeg, waar ligt de grens?”


Overlast

Een buur woont op ongeveer 30 meter van het complex. Naast de constante brom van een luchtwasser, waait er ook een penetrante geur over zijn tuin. Die is bij vlagen zo heftig dat het de adem beneemt en ogen beginnen te prikken. Het is geen mestlucht maar een chemische geur. Je wordt er kortademig van.

Handhaving

De mestvergister is oorspronkelijk vergund, maar latere uitbreidingen niet. Naast het omzetten van mest in stroom en warmte wordt nu ook mest gedroogd en geperst tot korrels. De Vossen Group heeft voor die activiteit geen vergunning. Bewoners vragen vanaf 2014 om handhaving. Het bestuur moet het bedrijf dwingen om alle normale procedures te doorlopen.

Relaties

Bewoners stapten naar de rechter. Het bestemmingsplan staat de uitbreidingen niet toe en de aanvraag  is onvolledig. Het gemeentebestuur laat Vossen weten dat ze wettelijk verplicht zijn om handhavend op te treden. Maar later werd overlegd tussen de toenmalige wethouder en Vossen. Het bestuur zag af van handhaving omdat Vossen een nieuwe vergunning vroeg. De coalitie steunde de wethouder.


Boerenbelang

Van de Wiel: “We hebben geprobeerd de raad nog op andere gedachten te brengen, maar je ziet hier dat het boerenbelang groot is. Het CDA kiest gewoon blind partij. De regels zijn tijdens het spel aangepast.  Een ondernemer krijgt rechten die hij niet had en zet de rechten van burgers opzij.”


Raadsleden

Raadslid Wagemans: “Weinig raadsleden durven besluiten te nemen die tegen het grote boerenbelang indruisen. Ik heb vaker gezegd dat in deze gemeente het overtreden van de wet een loterij zonder nieten is.”

Bron: De Monitor; 28 april 2017


Deurne
Kan zoiets in Deurne ook gebeuren? Mail info@duurzaamdeurnenieuws.com