maandag 15 mei 2017

Duurzame landbouw goedkoop maken

Er is maar één manier om te komen tot écht duurzame landbouw, zegt de Wageningse hoogleraar Frank Berendse. Wie niet milieuvriendelijk werkt, moet dat in zijn portemonnee voelen. Berendse maakt zich druk over de natuur in Nederland en de toekomst van het platteland.


Landbouw

De Nederlandse natuur heeft de afgelopen decennia klap na klap te verduren gekregen, zegt Berendse. Het ruimtebeslag van de landbouw is in het kleine Nederland veel te groot, vindt hij. De landbouw, die nu twee derde van het landoppervlak inneemt, zou terug moeten naar ongeveer 40 procent. Hij publiceerde het boek 'Wilde apen', waarin hij zijn zorg uit, onder meer over pesticiden in de landbouw. Berendse vraagt zich af hoe lang we nog moeten wachten voordat er verstandige maatregelen worden genomen.

Belastingen

Berendse: "Mijn idee is om door middel van belastingen te komen tot een meer duurzame landbouw. Ik stel voor om een progressieve belasting te heffen op bestrijdingsmiddelen, geïmporteerd veevoer en antibiotica. Dat zou onderdeel moeten zijn van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, dat in 2020 van kracht wordt."

Pesticiden

Berendse werkt aan een stuk voor de Financial Times, om een discussie op Europees niveau op gang te brengen. Met het ministerie van financiën heeft hij  gesproken over de praktische haalbaarheid. Het kan, de leveranciers van pesticiden, veevoer en antibiotica doen een opgave bij de fiscus, zoals hypotheekverstrekkers dat nu ook doen voor huizenbezitters. Een keer per jaar moet de boer dan de vooraf ingevulde opgaaf controleren.


Rompslomp

Dit systeem maakt een einde aan alle duurzaamheidscertificaten en keurmerken met de bijbehorende inspecties en administratieve rompslomp. Het wordt voor een boer goedkoper om op een duurzame manier te produceren, want daarvoor hoeft minder belasting te worden betaald. De consument zal een hogere prijs voor vervuilende producten gaan betalen. Het gevolg is dat de kiloknaller heel duur wordt en het onbespoten appeltje goedkoop. Je zult een grote verandering in koopgedrag krijgen.

Gif

Boeren zullen betogen dat zij niet zonder de middelen kunnen die nodig zijn om gewassen te beschermen tegen ziekte en ongedierte. Berendse: “We hebben het over gif. Maar ik pleit niet voor een volledig verbod. Ik wil stimuleren dat die middelen zo min mogelijk worden gebruikt. Alleen als het echt niet anders kan. Verbodsmaatregelen hebben tot nu toe onvoldoende gewerkt. Er is een economische prikkel nodig. Het moet voor de boer voordelig worden om die middelen níet te gebruiken."

Drama

“Er is op het boerenland een drama gaande. De weidevogels verdwijnen. Er is een duidelijke relatie tussen het gebruik van insecticiden en afnemende biodiversiteit.”

Regels

"Er zijn nu heel veel regels. Als boer kun je er nauwelijks een bedrijfsvoering op baseren. De regels worden vervangen door één belastingmaatregel: hoe duurzamer je werkt, hoe minder belasting je betaalt. En hoe intensiever een boerenbedrijf, hoe meer het wordt aangeslagen.”

Berendse

Frank Berendse wordt internationaal gezien als expert op het gebied van natuurbehoud. Hij adviseerde het kabinet en de Europese Commissie over natuurbeleid en de risico's van bestrijdingsmiddelen voor de biodiversiteit in Europa.

Bron: Trouw; 26 april 2017