zondag 7 mei 2017

Denktanks politieke partijen willen groen akkoord

De ‘groene denktanks’ van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben een gezamenlijk klimaatplan ingediend. Er ligt vanuit hun eigen partijen een kant-en-klaar voorstel om de Nederlandse economie en samenleving duurzaam en klimaatneutraal te maken. Het plan gaat verder dan de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA, maar niet zover als die van D66 en GroenLinks.


Voortrekkers

Het plan is geschreven door de partijcommissies die zich binnen VVD, CDA, D66 en GroenLinks bezighouden met natuur en milieu. Zij voelen zich vaak de voortrekkers. Ook de PvdA en de ChristenUnie hebben zich aangesloten. En daarmee zijn alle partijen die in theorie samen een nieuw kabinet kunnen vormen, vertegenwoordigd.

Klimaatplan

De opstellers vinden dat de onderhandelaars van goeden huize moeten komen om hun plan te negeren. “Over de voorstellen hoeft politiek geen twijfel meer te bestaan. De achterbannen van een groot aantal partijen hebben inhoudelijk consensus bereikt”, schrijven ze in hun voorwoord. VVD-coryfee Ed Nijpels kreeg het klimaatplan als eerste aangeboden, om het te bespreken in de Sociaal Economische Raad, waar hij het overleg over duurzame economie leidt.

Harde maatregelen

Opmerkelijk is dat er ook vanuit CDA en VVD steun is voor vergaande klimaatmaatregelen, zoals het sluiten van de kolencentrales ( zonder nog een harde datum te noemen), wegenbelasting per gereden kilometer, een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s (over acht jaar), en veel meer windmolens.


Klimaatwet

Nederlanders zouden massaal moeten overstappen op energie uit warmte-koudeopslag in plaats van gas. En via een ander belastingsysteem moet hergebruik van grondstoffen aantrekkelijker worden. Het gebruik van grondstoffen moet zwaarder worden belast, en de belasting op arbeid moet juist omlaag. Ook moet er een klimaatwet komen waarin harde criteria worden vastgelegd hoe snel de uitstoot van broeikasgas omlaag moet: met 40 procent in 2030 en met 95 procent in 2050.

Acceptatie?

Al deze voorstellen gaan verder dan de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA. Of Mark Rutte en Sybrand Buma ze omarmen, is de vraag. “Wij laten ze zien dat het kan, door heel concreet te worden”, zegt VVD’er Gijs Dröge van Liberaal Groen, een netwerk binnen de VVD dat plannen maakt voor duurzame economische groei. In het plan staat ook ‘typisch VVD-beleid’, zoals minder regels voor ondernemers, en veel technologische innovatie om Nederland duurzamer te maken.

Landbouw

Voor de landbouw hebben de zes politieke partijen ook een klimaatplan. Dat is bijzonder, omdat dit onderwerp voor het CDA zeer gevoelig ligt. Het CDA Duurzaamheidsberaad  wil dat Nederlandse boeren overstappen op heel andere, ‘circulaire’ productiemethoden. De hoop is dat de Nederlandse landbouw wereldwijd voorop durft te lopen met klimaatneutrale groenten, fruit en vlees.


Subsidies

Via landbouwsubsidies zouden boeren alleen nog geld krijgen als hun productie duurzamer wordt. 

En er moet een milieuheffing komen op bepaalde bestrijdingsmiddelen.

Gevoelig

Bij de kabinetsformatie wordt dit een gevoelige discussie. Dat blijkt uit de kanttekening van de ChristenUnie bij de plannen die de groene denktanks presenteerden. De ChristenUnie is zeer ambitieus over het klimaat, maar vindt de voorstellen voor een ander landbouwbeleid te ver gaan.

Bron: Trouw; 25 april 2017