zaterdag 8 april 2017

Visie 2050

In de visie ‘Samen sneller duurzaam’ beschrijft Urgenda hoe een duurzaam Nederland er over pakweg veertig jaar uit kan zien en hoe we dat kunnen bereiken. Niet als blauwdruk van hoe het moet, maar als wenkend perspectief voor al die duizenden mensen die nu actief zijn op het gebied van elektrisch vervoer, voedsel, kleding, energieleverende bouw of duurzame energie. Omdat er vooral de komende tien jaar tempo gemaakt moet worden met verduurzaming, koppelt Urgenda korte termijn acties, aan dit lange termijn perspectief.


Nieuwe economie

In onze nieuwe schone economie van 2050 maken we alleen nog gebruik van zonne- en windenergie, aardwarmte en bepaalde soorten biobrandstof. Afval vormt de grondstof voor nieuwe producten en onze economie is 'biobased', wat wil zeggen dat we geen aardolie meer gebruiken maar 'groene grondstoffen'. Ook is in 2050 in Nederland een nieuwe maak- en kennisindustrie ontstaan en zijn er overal combinaties van wonen, leren en werken. Mensen organiseren sommige aspecten van het leven in de vorm van kleinere verbanden. In gemeenschappen en coöperaties wekken bewoners energie op, verbouwen ze voedsel of regelen ze samen de zorg voor de oude dag.

Hoe wonen we?

Woningen, kantoren en fabrieken zijn kleine energiefabriekjes geworden. Zij wekken hun eigen duurzame energie op, waarmee deze gebouwen worden verwarmd, gekoeld en voorzien van elektriciteit. Alle straten, dorpen en steden in Nederland zijn volledig energieneutraal. In de bouw gebruiken we alleen hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. Gebouwen worden zodanig gebouwd dat ze steeds van functie kunnen wisselen, zonder verlies van bouwmaterialen. In delen van Nederland woont men op of rond het water. We wonen steeds vaker in en nabij het groen; ook steden zijn groener geworden door o.m. daktuinen.


Hoe verplaatsen we ons?

Mobiliteit is in 2050 een dienst geworden die op maat wordt geleverd door zogenaamde mobiliteitsmakelaars. Veel mensen hebben geen eigen auto meer, maar kopen diensten in. De samenleving is heel flexibel geworden: mensen werken op plekken en tijden dat het hen uitkomt, waardoor files niet meer voorkomen. Kleine elektrische voertuigen, de zogenaamde metamorfosemobielen, hebben hun intrede gedaan. Dat zijn kleine zelfsturende voertuigen die op de weg aan- en afgekoppeld kunnen worden. In dichtbevolkte gebieden rijdt een geavanceerd lightrail-systeem.

Hoe eten we?

Ook ons menu is in 2050 drastisch veranderd. Mensen zijn zich bewuster van het effect van voedsel en handelen daar ook naar. We eten nog maar weinig (rood) vlees. In plaats daarvan eten we meer plantaardig voedsel en duurzaam gekweekte vis. Algen zijn een belangrijk voedingsmiddel geworden en Nederland is koploper in de productie van nieuwe duurzame eiwitproducten. We eten meer voedsel uit de regio en zilte teelt heeft een volwaardige plaats gekregen in onze landbouw.

Bron: Urgenda; visie 2050