woensdag 19 april 2017

Stop de Stank Deurne torpedeert mestplannen

‘Het wordt tijd dat de ethiek terugkeert in de politiek.’ Met een snoeiharde brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de vereniging Stop de Stank uit Deurne protest aangetekend bij de provincie tegen de voorgenomen mestplannen.

Verzet

‘U stelt het verdienmodel van een klein aantal veehouders in de intensieve veehouderij boven de gezondheid en de leefbaarheid van het overgrote deel van de Brabanders. Wij vragen om een beleid dat economisch, ecologisch én sociaal duurzaam is’, schrijft voorzitter Maria Berkers van Stop de Stank. Zij kondigt aan dat Stop de Stank en aanverwante bewegingen zich met alle mogelijke legale middelen blijven verzetten.

Mest

In de jongste voorstellen maakt het provinciebestuur het mogelijk om grootschalig, industrieel mest te verwerken, ook van buiten Brabant. Tevens wordt de bedrijfsgrootte van anderhalve hectare in een aantal gevallen losgelaten.

Familiebedrijven

‘We vinden het schokkend dat u de protesten van zoveel inwoners negeert, hun gezondheid ernstig in gevaar brengt en de leefbaarheid en sociale cohesie verder in de waagschaal stelt’, stelt Berkers. Maar ‘u zet ook een streep door de ambities van tientallen familiebedrijven om in evenwicht met hun omgeving en grondgebonden te boeren.'

Bron: ED; 13 april 2017

Stop de Stank

Stop de Stank is een vereniging van inwoners van Deurne die zich zorgen maken over de aantasting van gezondheid, leefbaarheid en milieu door de steeds toenemende intensieve veehouderij. Stop de Stank informeert burgers en spreekt volksvertegenwoordigers aan. Stop de Stank is lid van het Brabantse Burgerplatform Minder Beesten.

Steun Stop de Stank

Help mee te bouwen aan een gezond en leefbaar Brabant door lid te worden van de vereniging Stop de Stank. De vereniging telt nu al bijna 150 leden. Hoe meer leden hoe sterker de stem en invloed van Stop de Stank. Stop de Stank is niet alleen actief in Brabant, maar werkt ook mee aan het ontstaan van het ‘Nationaal burgernetwerk betere gezondheid door minder vee’. Zie de site van Stop de Stank om lid te worden.