vrijdag 21 april 2017

Heibloem, bewoners en de mestvergister

In een eerder artikel in Duurzaam Deurne nieuws werd bericht over de problemen die inwoners van het Karreveld in Heibloem (gemeente Leudal) hebben met de gemeenteraad. Het conflict gaat over overlast van een mestvergister en, daaraan gerelateerd, over het functioneren van de gemeenteraad.
Lees hier het artikel ‘Bewoners Karreveld in Heibloem zijn overlast mestvergister zat.Enkele dagen geleden verscheen opnieuw een artikel in Leudal nieuws.nl: “Buurt Heibloem: gemeente favoriseert agrarisch bedrijf.”


Buitengebied

Voor bewoners van de buurt Karreveld/Aan de Heibloem is de maat vol. Volgens hen wordt de omgeving ‘sluipend geannexeerd’ door een agrarisch ondernemer, de Vossen Group. Al eerder vroegen de buurtbewoners aandacht voor de ontwikkelingen in het buitengebied. Men zegt steeds in alle redelijkheid open te hebben gestaan voor overleg, maar zonder resultaat. Daarom stuurden ze een open brief aan politiek Leudal.

Onnavolgbaar

De buurt ervaart onder andere (stank)overlast. Volgens de protesterende bewoners die zich verenigd hebben, is het onbekend wat de mestvergister van de Vossen Group uitstoot. In de brief die de gemeenschap naar de raadsleden van Leudal heeft gestuurd, schetsen zij het beeld van het bestuur van een gemeente die meebuigt met de ondernemer, uitzonderingen creëert en andere etiketten plakt om de voorschriften te ontwijken. “We hebben getracht met hulp van enkele ambtenaren te begrijpen wat nu wel is vergund en wat niet. Dat blijkt een buitengewoon lastige opgave. Wat wel duidelijk wordt? Het traject van vergunningen voor de Vossen Group is kronkelig en bij tijd en wijle onnavolgbaar”, zo laat men weten.


Mestvergister

Het bestuur van de gemeente favoriseert het bedrijf, zo concluderen de bewoners. Het vergunningtraject voor de Vossen Group blinkt volgens hen uit door ‘schoonheidsfouten’, met als summum de mestvergister die nauwelijks onderhevig is aan beperkingen. “Dat terwijl het ene na het andere wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er grote gezondheidsrisico’s kleven aan intensieve veehouderij.” Overleg werkt volgens de bewoners niet meer.

Uitbreidingen

Aanliggende kleine ondernemers wordt het leven zuur gemaakt. Door hen gewenste verbeteringen worden door de Vossen Group tegengewerkt, want “dat staat onze toekomstige uitbreidingen in de weg”. Alles wijst erop dat het bestuur van de gemeente Leudal niet in staat is een juiste balans aan te brengen. Binnen de gemeenteraad is er juist opvallend veel ‘fiducie’ in de Vossen Group’ zo menen de briefschrijvers.


MER

De bewoners geven in hun brief een aantal aanbevelingen aan het bestuur van de gemeente, waaronder de uitvoering van een MER (Milieueffectrapportage). “Dan krijgt de gemeenteraad eindelijk zicht op wat er milieutechnisch echt aan de hand is”, zo geven zij aan, waarbij ook gewezen wordt op de nabijheid van een school. Als het bestuur van de gemeente er echter de voorkeur aan geeft een industrieterrein te vestigen op Karreveld/Aan de Heibloem,  koop dan de direct omwonenden maar uit, zo wordt verder onder meer geadviseerd.

Bron: Leudal nieuws.nl; 18 april 2017 

Deurne

Het conflict in Heibloem illustreert wat de gevolgen kunnen zijn van onbegrensde groei van intensieve veehouderij voor het functioneren van het bestuur. Ook in de gemeente Deurne spelen conflicterende belangen. Hoe kan een gemeenteraad daarmee deskundig en integer omgaan?