zondag 23 april 2017

Grenzen aan veestapel

Het online medium ‘Binnenlands Bestuur’ heeft veel bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau als lezers. Het medium bericht over ontwikkelingen die bestuurders op hun bestuurlijke pad zullen ontmoeten. Daarbij behoort de toekomst van de intensieve veehouderij. Veel gemeentelijke en provinciale bestuurders wachten op signalen van de rijksoverheid omdat ze zelf geen initiatieven kunnen of durven nemen. De ‘wet veedichte gebieden’ komt er aan. In Noord-Brabant loopt onder andere het college van Sint Anthonis daarop vooruit.


Veedichte gebieden

Provincies krijgen meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. Althans, als het nieuwe wetsvoorstel ‘Interimwet veedichte gebieden’ er door komt. En die kans is erg groot, gezien de prioriteiten die bij de formatie een rol spelen.

Leefomgeving voorop

Omvangrijke veehouderijen hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veedichte gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van negatieve gezondheidseffecten. Bestuurders van provincies hebben met de huidige wetgeving onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen nu de leefbaarheid onder druk komt te staan door de omvang van de veehouderijen. Met de nieuwe wet in de hand kunnen bestuurders wel degelijk regels stellen.


Omgevingswet

Het wetsvoorstel loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet. De laatste beoogt alle wetten op het gebied van de leefomgeving te vereenvoudigen en te bundelen. De Omgevingswet moet in 2019 worden ingevoerd. De ‘Interimwet veedichte gebieden’ moet bestuurders tot die tijd van het juiste instrumentarium voorzien om in te grijpen. Daarna gaat ook deze wet op in de omgevingswet.


Raad van State

Eind juni 2017 wordt in het kabinet besproken of het wetsvoorstel kan worden voorgelegd aan de Raad van State. Niemand verbiedt gemeentelijke en provinciale bestuurders om nu al volgens de letter of de geest van de nieuwe wet te werken.

Bron: Binnenlands Bestuur; 21 april 2017

Bestuur Sint Anthonis voert mestplafond in

In de gemeente Sint Anthonis mag niet meer dan 200.000 ton mest per jaar worden bewerkt. Dat mestplafond heeft het college van Burgemeester en Wethouders recent vastgelegd.

Bestuur Noord-Brabant

Zo'n maximering van de mestcapaciteit is tegen de zin van het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Dat bestuur wil juist geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant bewerkt mag worden.


Maatschappelijke onrust

Volgens wethouder Ingrid Voncken past het instellen van strengere voorwaarden bij de maatschappelijke onrust die bij inwoners van de gemeente is ontstaan. Die onrust heeft te maken met 'initiatieven op het gebied van mestbewerking', laat zij aan de gemeenteraad weten.

Deurne

Waarschijnlijk luistert het bestuur van Deurne braaf naar het bestuur van Noord-Brabant. Van een eigen mening en aansluitende actie is nog niets te merken.

Bron: Brabants Dagblad; 4 april 2017