vrijdag 7 april 2017

Coalitiepartner PvdA wil Brabants mestplan van tafel

Vers van de pers. Laatste nieuws over Noord-Brabant. De Brabantse PvdA-fractie wil dat het plan om mestverwerking in de provincie meer ruimte te geven, van tafel gaat. De PvdA, die nota bene zelf in de coalitie zit, is geschrokken van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).


Fraude

Daarin uit het PBL het vermoeden dat er met name in Oost-Brabant en Limburg op grote schaal met mest wordt gefraudeerd.

In dagblad Trouw stelde Hans van Grinsven van het PBL dat in het zuiden 30 tot 40 procent van de mest 'in het zwarte circuit zit'. 

Boeren die geen zin hebben in de kosten van het afvoeren van hun mestoverschot, laten een deel illegaal dumpen of rijden veel te grote hoeveelheden uit over eigen land.


Afbreuk aan vertrouwen

Het beeld dat naar voren komt in het rapport, ‘doet afbreuk aan het vertrouwen van de PvdA-fractie in de veehouderij en mestsector’.

“Wij willen dat er eerst iets gedaan wordt aan het beperken van de overlast die de veehouderij veroorzaakt, voordat we over dit soort voorstellen willen praten”, zegt Antoinette Knoet-Michiels.

Mestfabrieken

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) maakte vorige maand bekend dat grootschalige mestbewerkers op bedrijventerreinen, waar boeren hun overtollige mest naar toe kunnen brengen, de ruimte krijgen. 

Daartegenover staat een voorstel dat boeren in zes gebieden met veel vee alleen nieuwe stalruimte mogen bijbouwen als elders in dat gebied stallen verdwijnen. Omdat er tien procent meer vierkante meters gesloopt moet worden dan er mag worden bijgebouwd, hoopt de provincie dat het zorgt voor een afname van de veestapel in de gebieden. Met dat laatste voorstel kan de PvdA uiteraard wel leven.

Bron: Eindhovens Dagblad; 5 april 2017