maandag 10 april 2017

Brabantse politieke prioriteiten

Steeds meer fracties van Brabantse gemeenteraden kiezen voor een echte oplossing voor het gigantische mestprobleem. Ze willen geen compromis meer, geen invloed van banken, voerbedrijven en standsorganisaties. Ze willen veel minder dieren. Het mestprobleem en de gedwongen slachting van honderdduizenden melkkoeien is een tijdelijke aanleiding. 


Klimaat

De levensgrote reden om in Brabant afscheid te nemen van een stuk geschiedenis is de toekomst van ons klimaat. De veeindustrie is in de wereld een van de grote oorzaken van CO2, temperatuurstijging, hongersnood, immigratie, oorlog, watertekort. Deze boodschap is in het provinciehuis in Den Bosch helaas nog amper doorgedrongen.

De huidige opvattingen van met name D66 Brabant over de oplossing voor het mestprobleem, zijn extreem, gevaarlijk voor de toekomst van Brabant en tegen het belang van gewone inwoners. 


Progressief Bernheze, mest een groot probleem

Heesch (Bernheze): Voor de bescherming van het milieu zijn de normen voor het gebruiken van dierlijke mest de laatste jaren naar beneden bijgesteld. Steeds meer boeren moeten daarom dierlijke mest afvoeren van het bedrijf. In Oost-Brabant is hierdoor veel mesttransport. Mest afvoeren is duur. Duurzame oplossingen voor het mestoverschot zijn er niet.

Inkrimpen

Progressief Bernheze kiest voor de meest effectieve oplossing. Het aantal dieren in de veehouderij moet gaan krimpen. Mestfabrieken zijn geen oplossing voor het mestoverschot. Mestfabrieken zijn gevaarlijk en niet betaalbaar. De politiek moet besluiten de veestapel in te krimpen. Tot nu toe wijzen de politici steeds naar elkaar en neemt niemand een besluit. Het lijkt dat een nieuwe ramp als de Q-koorts nodig is om de politiek aan te zetten tot het maken van deze keuze. Als het aan Progressief Bernheze ligt komen er geen nieuwe stallen meer bij en worden bouwblokken niet groter. Stallen die leeg komen worden afgebroken en de vergunning voor het houden van vee ingetrokken.


Drinkwater

Het drinkwater in Brabant wordt bedreigd. Omdat de afgelopen jaren meer dierlijke mest op het land is gebruikt dan de gewassen nodig hadden zijn er veel meststoffen in het grondwater gekomen. De drinkwaterpompstations in Boxmeer en Vierlingsbeek zijn al gesloten. Drinkwater dreigt steeds duurder te worden omdat meer zuivering nodig is.

Grondgebonden

De toekomst voor de veehouderij is grondgebonden. Het aantal dieren dat een boer mag houden is dan afhankelijk van de hoeveelheid grond. Gelukkig zijn er al boeren die hier aan voldoen.


Bron: Thuisinhetnieuws.nl; 3 april 2017