woensdag 15 maart 2017

Einde grootschalige glastuinbouw in Deurne

Aan een periode van megalomanie (uit de hand gelopen grootheidswaanzin) lijkt een einde te komen. Een vorige generatie bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau wilde in Deurne een gebied van 150 hectare inrichten voor grootschalige glastuinbouw. Een project waar gewone inwoners geen enkel belang bij hadden en hebben. Het prijskaartje: 31 miljoen euro!


Sloop

Tussen Deurne en Ysselstein werden negen intensieve veehouderijen uitgekocht en werden de boerengebouwen gesloopt.  Zes mega glastuinbouw ondernemingen stonden in de rij om Deurne ‘op de kaart te zetten’. Er zou een rotonde komen om aan- en afvoer makkelijker te maken. Het mega project paste in een rij van meerdere grootschalige industrie projecten, waaronder het eveneens megalomane Edco project.

Wanden van glas

Over de negatieve betekenis van de grootschalige glastuinbouw voor de inwoners van Deurne werd niet of nauwelijks nagedacht. De economie moest en zou groeien, inwoners kwamen op de tweede plaats. Over de mogelijkheid van  natuurinclusieve landbouw werd nog niet gedacht. Duurzaamheid werd alleen vertaald in technische maatregelen. Groene ‘schaamschorten’ zouden de natuurminnende voorbijganger het zicht ontnemen op de zes meter hoge, natuur-afstotende wanden van glas.

Crisis

Toen kwam de economische crisis die aan zoveel plannen een einde maakte. De zes mega ondernemingen haakten af. Het gebied van 150 hectare lag er triest bij. Er was geen plan B. Hier en daar stak mais weer de kop op. Er werden door inwoners veel suggesties gedaan in de richting van nieuwe natuur, bodemverbetering, natuurinclusieve experimenten, door inwoners geleide landbouwcoöperaties en andere mogelijkheden met waarde voor de toekomst.

Terug naar af

Aan de megalomanie was nog geen einde gekomen. Een deel van het bestuur van Deurne probeerde, nadat de economische crisis in kracht was afgenomen, opnieuw glastuinbouw ondernemingen te interesseren. Er waren, volgens de laatste berichten, inderdaad drie kandidaten. Helaas had het bestuur van Brabant nog geen groen licht gegeven voor het project vanwege broodnodige stikstofregels. En die hebben tegenwoordig bij het provinciebestuur gelukkig voorrang. Het bestuur van Deurne gooide nog het argument in de ring dat de ondernemers in Limburg wél terecht konden, maar daar luisterden de  provinciale bestuurders niet naar.

Provinciebestuur

Enige visie kan het bestuur van de provincie niet ontzegd worden. Dat bestuur liet weten: “Glastuinbouw moet duurzaam worden. Dat is de enig denkbare weg, zeker in de nabijheid van natuurgebieden. Gedeputeerde Erik van Merrienboer  reageerde op vragen van CDA Brabant en een motie van Lokaal Brabant. Beide partijen wilden in de vergadering van Provinciale Staten een lans breken voor het nieuw op te zetten glastuingebied tussen Deurne en Ysselsteyn. Vanwege de stikstof-regels staat het project echter in de koelkast. Het is de vraag of bedrijven   met de strenge  normen uit de voeten willen.

De toekomst

De weg lijkt nu vrij om echt na te denken over de beste invulling van het braakliggende gebied. Dat nadenken is moeilijk als het bestuur van Deurne geen visie heeft op de toekomst van Deurne. Vast staat dat de belangen van gewone inwoners, vertaald in gezondheid, natuurbeleving, woonplezier voorop moeten staan. Belangrijk is dat kleinschalige agrarische projecten meer werk en betere producten opleveren. Voor megalomanie is geen plaats meer.

Van die 150 hectare is een prachtig gebied te maken waar natuur en kleinschalige activiteiten hand in hand gaan. Welke bestuurder wordt hiervan de voorvechter? De gewone inwoners van Deurne zullen haar / hem dankbaar zijn.


Bronnen: ED, 9 maart 2017, ED; 10 maart 2017