dinsdag 14 maart 2017

De VVD misleidt de kiezer over klimaat

Vrijdag 11 maart 2017 publiceerde de VVD een filmpje met actiepunten om 'écht iets te doen tegen klimaatverandering.’ Bijvoorbeeld schone technologie ontwikkelen en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs nakomen.


Stemgedrag

Maar de punten die de VVD in het filmpje maakt, staan lijnrecht tegenover het stemgedrag van de VVD in de Tweede Kamer. Uit het stemgedrag blijkt dat de VVD weinig aan klimaatactie doet. De beloftes die de partij in het filmpje doet, staan haaks op het eigen stemgedrag van de afgelopen kabinetsperiode.

Regels en doelen

De VVD zegt in het filmpje dat er strengere Europese regels moeten komen. Maar de VVD stemde in de Tweede Kamer tegen bindende Europese doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing. Ook stemde de VVD  tegen een oproep aan de regering om in Brussel ‘niet akkoord te gaan met minder dan een onvoorwaardelijk CO2-reductiedoel van 40% in 2030.’ In Brussel ging de VVD akkoord met een zwak compromis voor hervorming van de emissiehandel.

Vervuilers

De VVD zegt in het filmpje dat vervuilers moeten worden aangepakt en schone bedrijven beloond. Dat staat ook in het VVD-programma. Maar de VVD stemde vorig jaar tegen een motie om energiebesparing in de industrie af te dwingen. Ook zegt de VVD in het programma niets over het intrekken van de belastingvoordelen die grootverbruikers nu genieten. De VVD zegt in het programma ook niets over het vergroenen van de belastingen, wat ertoe zou leiden dat CO2-intensieve consumptie duurder wordt. De VVD zegt in het filmpje dat er ‘schone nieuwe technologie’ moet worden ontwikkeld.


Duurzame energie

In de Tweede Kamer stemde de VVD herhaaldelijk tegen bindende Europese doelstellingen voor duurzame energie. De VVD trekt geen extra geld uit voor het subsidiëren van duurzame energie en wil de huidige subsidieregeling zelfs budgettair begrenzen.

CO2

Het beleid dat de VVD voorstelt leidt niet tot afvang en opslag van CO2. De VVD laat het na om te pleiten voor een groene investeringsbank die ‘schone nieuwe technologie’ zou ondersteunen. De oudste en minst innovatieve vorm van groene energie – het verstoken van hout – kan juist wel op de steun van de VVD rekenen.

Klimaatafspraken

De VVD zegt in het filmpje dat we de klimaatafspraken uit Parijs moeten nakomen. Maar het beleid dat de VVD zelf in het programma voorstelt, komt niet eens in de buurt van wat nodig is om de doelen van Parijs te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende de milieu-effecten van zeven partijprogramma’s door. De VVD kwam als slechtste uit de bus.


Energievoorziening

De klimaatparagraaf in het VVD-programma bevat een aantal goede ideeën en de VVD minister heeft stappen gezet voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Maar in feite voerde Kamp beleid uit dat eerder in het Nationale Energieakkoord en door de PvdA was uitgedacht. Als je kijkt naar het daadwerkelijke stemgedrag van de VVD, dan draagt dat er niet aan bij ‘dat de CO2-uitstoot écht naar beneden gaat.’ De VVD is, kortom, de status-quo-partij als het om het klimaat gaat. Het campagnefilmpje is kiezersbedrog. Want al het beleid dat de partij in het filmpje zegt te willen, heeft het eerder geprobeerd te blokkeren.

Bron: De Correspondent; 11 maart 2017 (zie hier ook het filmpje over klimaat verandering)