donderdag 30 maart 2017

De hele landbouw moet anders in Nederland

‘De Grutto gaat, grauwe gans komt,’ luidde het persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De oorzaak: intensieve landbouw. Hoogleraar Theunis Piersma pleit voor een radicale omslag.


Gifgroen

Twee redacteuren van Vrij Nederland lopen over de dijk langs Gaast. Het landschap lijkt misschien idyllisch in stadse ogen, maar in werkelijkheid is het een industrieel landschap. Alles is gifgroen. Overal staat hetzelfde Engelse raaigras. Dat is eiwitrijk, en zorgt ervoor dat de koeien meer melk geven. Maar het is een monocultuur, er groeit niks anders meer.

Weidevogels

Door deze monocultuur en de intensivering van de landbouw gaat het niet goed met de grutto en andere weidevogels. Dat wordt bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers zijn angstaanjagend. Door de intensieve landbouw is het aantal boerenlandvogels met zestig tot zeventig procent terug gelopen. En van herstel is geen sprake. Dit terwijl er juist meer ganzen bij komen. De opkomst van de ganzen hangt ook samen met de intensieve landbouw. Omdat er meer grasproductie is en het groeiseizoen is verlengd, is er voor de ganzen ook in de winter meer energierijk voedsel te vinden.

Kentering

Wat je ook ziet is dat er een kleine groep boeren de wending begint te nemen. Je hebt nu boeren die zich verzetten tegen de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie). Ze gaan niet meer akkoord met de fosfaatregelingen, die een uitwas van het huidige beleid zijn. Het gaat helaas langzaam want er zijn veel partijen met enorme belangen, die niet willen dat steekhoudende argumenten gehoord worden.


Boek

In het boek ‘Grass Fed Nation’, geschreven door journalist Graham Harvey staat waarom we echt heel verkeerd bezig zijn. Met de agro-business, de industriële landbouw, zijn we namelijk werkelijk als idioten bezig. We helpen de bodem naar de klote, de agrariërs leveren een enorme bijdrage aan de klimaatverandering, en kijk naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Al deze dingen hangen samen.

Fouten

De staat, de Europese Unie en ook de Rabobank moeten inzien dat ze heel verkeerd bezig zijn geweest. De manier waarop we ons subsidiestelsel nu hebben ingericht, speelt bedrijven als FrieslandCampina, Monsanto en de Rabobank in de kaart. En het resultaat? Een uitgeleefd landschap met allerlei consequenties voor de volksgezondheid, wat weer enorme kosten met zich meebrengt.

Als je als politicus niet om weidevogels geeft, zou je in ieder geval wel om volksgezondheid moeten geven.


Fundamenteel veranderen

In Nederland hebben we nu een type landbouw waar weidevogels niet meer in passen. We krijgen steeds meer argumenten dat de huidige landbouw een gevaar is, niet alleen voor vogels, maar ook voor mensen, vlinders, de bodem, voor alles.

Onze toekomst wordt in de waagschaal gesteld door de intensieve landbouw.


Bron: VN; 27 maart 2017; lees de letterlijke tekst van het artikel, geschreven door de redacteuren Harm Ede Botje en Sander Donkers, in gesprek met Theunis Piersma, hoogleraar in Groningen.