vrijdag 24 februari 2017

Jonge politici voor een duurzamer Nederland

Heel opmerkelijk in deze tijd van spanning en afgunst tussen politieke partijen die samen de toekomst van Nederland gaan bepalen. Jan Terlouw benadrukt al enige tijd het belang van vertrouwen als basis voor samenwerking. Het lukte hem om de voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties constructief bij elkaar te brengen. De voorzitters werden door Terlouw bij hem thuis uitgenodigd en presteerden het om samen een manifest op te stellen voor een meer duurzaam Nederland. Het manifest werd op 22 februari 2017 door Jan Terlouw gepresenteerd in De Wereld Draait Door.

Regeerakkoord

In het stuk staan vijf punten die volgens de ondertekenaars moeten worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. De ondertekenaars zijn de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP.

Koploper

In het manifest zijn alle tien jongerenorganisaties, ongeacht hun politieke kleur, het eens geworden over een aantal punten. Ten eerste het belang van concrete maatregelen om de temperatuurstijging van de atmosfeer tegen te gaan, en koploper te worden op het gebied van duurzaamheid.

Uit het manifest

“Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die erop neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.”

Vervuiler

Ook willen de tien voorzitters dat het principe 'de vervuiler betaalt' uitgangspunt wordt van het kabinetsbeleid en dat het kabinet bij elke nieuwe maatregel zal kijken wat het effect daarvan is op de kwaliteit van de aarde, nationaal, internationaal, nu en in de toekomst.

Multinationale ondernemingen

De jongeren willen dat het kabinet alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat multinationals niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf, zoals het nu in veel gevallen gebeurt.

De kern

Als laatste punt willen de jongeren dat menselijke maat de norm is in wetgeving, regelgeving en beleid.


Tot slot 

“Deze gezamenlijke verklaring is mogelijk gebleken door het onderlinge vertrouwen en de inzet van onderstaande tien politieke jongerenorganisaties.”

Bronnen: nos.nl; 22 februari 2017, Joop; 22 februari 2017

De jongeren van Deurne

Volgend jaar wordt de nieuwe gemeenteraad van Deurne gekozen. Welke jonge inwoners van Deurne nemen het initiatief, gebaseerd op vertrouwen, om een manifest op te stellen voor een meer duurzaam Deurne.

Ook in Deurne is de politieke situatie rijp voor een doorbraak die jongeren met vertrouwen in elkaar en de toekomst, kunnen veroorzaken.