dinsdag 14 februari 2017

Groen Kieskompas 2017

Vanaf maandag 13 februari 2017 kun je uitzoeken welke partij Groen genoeg is naar jouw zin, door 30 stellingen te beoordelen in het Groen Kieskompas. Groen Licht onderzoekt in de weken voor de verkiezingen steeds een stelling met een BN’er. In de uitzending op 13 februari gingen we autorijden met RTL-weerman Reinier van de Berg. Hij maakt zich druk over de stelling: ‘ 130 km per uur rijden moet kunnen’. Waarom willen we zo graag hard gaan en wat maakt het nou uit?

Bron: VARA Groenlicht


Wat is het Groen Kieskompas?

Het Groen Kieskompas is een handige kieswijzer waarmee je snel ziet welke standpunten politieke partijen hebben over milieukwesties. Je reageert op dertig stellingen over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw. Vervolgens vergelijk je jouw antwoorden met de standpunten van politieke partijen. Zo ontdek wie jou het beste vertegenwoordigd.

Politieke debatten

Momenteel komen onderwerpen als klimaatverandering, natuurbehoud en luchtvervuiling nauwelijks ter sprake bij politieke debatten. Het is moeilijk te achterhalen hoe partijen denken over de milieukwesties. Het Groen Kieskompas helpt hierbij.

De ontwikkelaars 

Het Groen Kieskompas is ontwikkeld door het onafhankelijke Kieskompas, dat werkt volgens wetenschappelijke methoden. Alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben aangegeven wat hun positie is ten opzichte van de 30 groene stellingen. De organisaties die het Groen Kieskompas mogelijk maken zijn Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds.


Video

Bekijk de video over het Groen Kieskompas
Bron: Greenpeace, 12 februari 2017
Natuur&Milieu; 12 februari 2017


Naar Groen Kieskompas

Klik hier om toegang te krijgen