zondag 15 januari 2017

Kieswijzer duurzame economie

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op de site Duurzaam Bedrijfsleven verscheen de volgende kieswijzer. De bijgaande tekst is vooral bedoeld voor ondernemers, maar is zeker ook interessant voor andere doelgroepen.

Transitie

De komende regeerperiode zullen belangrijke beslissingen over de transitie naar een duurzame economie worden genomen. Bijvoorbeeld over het belastingstelsel, de borging van het klimaatakkoord van Parijs en de circulaire economie. Het is deze keer dus extra belangrijk dat duurzame ondernemers stemmen op een partij die het beste past bij hun ambities. Om hen te helpen bij hun stemkeuze, hebben Duurzaambedrijfsleven.nl en De Groene Zaak een kieswijzer gemaakt waarin in één oogopslag te zien is hoe de verschillende partijen scoren op onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie.

Duurzame economie

De verkiezingsprogramma's zijn beoordeeld aan de hand van de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Naast CO2-beprijzing, duurzame belastinghervorming en borging van de afspraken uit Parijs, wegen ook standpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie, circulaire economie en implementatie van de VN-duurzaamheidsdoelen mee. De standpunten zijn verder toegelicht in bijgaande bron. Daarin zijn ook reacties te lezen van enkele landelijke politieke partijen.

Kieswijzer

De kieswijzer heeft de vorm van een tabel waarin per politieke partij te zien is hoe de partij scoort op genoemde onderwerpen. De tabel wordt weergegeven in de afbeelding ‘kieswijzer duurzame economie’. Het is te hopen dat andere organisaties, die andere doelgroepen vertegenwoordigen, ook een kieswijzer zullen publiceren. De volgende vier jaar worden spannend, ook voor provincies en gemeenten.Bron: Duurzaam Bedrijfsleven; januari 2017