zondag 8 januari 2017

Bewoners Karreveld in Heibloem zijn overlast mestvergister zat

Bewoners van het Karreveld in Heibloem (gemeente Leudal) protesteren tegen de overlast van de steeds verder groeiende intensieve veehouderij in hun omgeving. Het gaat hierbij om stank, lawaai, verkeer, kapot gereden wegen, enzovoort. 


Grens

Woordvoerder Ton van de Wiel vindt dat er ergens een grens getrokken moet worden. (Het bestuur van) de gemeente Leudal is volgens hem de afgelopen jaren buitengewoon scheutig geweest met het afgeven van vergunningen. “(Het bestuur van) de gemeente heeft zich onvoldoende gerealiseerd wat de gevolgen daarvan zijn. De agrariër, die medebewoner is van deze buurt, dat loopt niet meer. Waarom niet? Omdat het niet meer leefbaar is.” Bron: een interview door Regio Leudal TV.
Luister hier naar het interview.


Legio problemen voor inwoners

Van de Wiel gaat onder meer in op gebrek van aandacht van (het bestuur van) de gemeente voor goed nabuurschap. Gedwongen mediation (conflictbemiddeling die niets heeft opgeleverd) en het toestaan van een mestvergister (een industriële activiteit) in agrarisch gebied. “Lost een mestvergister het mestprobleem op? Nee, je zadelt de buurt op met een probleem waar niet mee te leven is.”

Hoofdpijn

Raadslid Thieu Wagemans (Ronduit Open) spreekt van een ‘groot hoofdpijndossier in het buitengebied van Leudal’. “In dit geval is er met grote regelmaat sprake geweest van overtreding van de regels en het niet handhavend optreden van (het bestuur van) de gemeente Leudal. Bewoners zijn vervolgens meerdere malen naar de rechter gestapt, waarna (het bestuur van) de gemeente gedwongen werd op te treden. Dat leidt in de praktijk tot lange juridische procedures die zich jarenlang voortslepen. Al die tijd blijft de illegale situatie in stand.”


Conflictbemiddeling

Over het inzetten van de gedwongen mediation (zogenaamde conflictbemiddeling) zegt Wagemans: “Wanneer je als (bestuur van de) gemeente de regels niet handhaaft, en er ontstaan als gevolg daarvan conflicten, dan moet je niet naar mediation gaan maar als (bestuur van de) gemeente gewoon je werk doen. Met deze werkwijze ga je als (bestuur van de)  gemeente je verantwoordelijkheid uit de weg. (Het bestuur van) de gemeente moet keuzes maken. Mediation is een vluchtweg met mooie verhalen, waarbij je als (bestuur van de) gemeente verzaakt ten aanzien van je verantwoordelijkheden.”

Mestvergister

(De directie van) de Vossen Group, eigenaar van de mestvergister, wil niet op camera reageren. In een schriftelijke reactie aan Regio Leudal TV laat directeur Peter Vossen weten: “Gezien de actualiteit in de gemeente Leudal over het onderwerp geur (stank) hebben wij besloten niet in te gaan op uw verzoek. We willen op geen enkele wijze invloed uitoefenen op het politieke proces dat nu gaande is”.

Bron: Mens, Dier & Peel; 7 januari 2017


Bestuurders en directeuren

Bestuurders en directeuren zijn verantwoordelijk voor de organisatie die ze leiden.

Om daar de aandacht van af te leiden wordt vaak de verantwoordelijkheid, vooral voor zaken die niet zo goed gaan, gelegd bij de organisatie zelf, alsof die organisatie enige handelingsbekwaamheid heeft. 

In bovenstaand artikel zijn daarvan meerdere voorbeelden te vinden. Of is er alleen sprake van een woordgebruik dat leidt tot onduidelijke zinnen als:
“De gemeente is buitengewoon scheutig geweest….” en
“De Vossen Group wil niet op camera reageren…”