vrijdag 23 december 2016

Stikstof, evenwicht tussen leven en dood

Brabant komt om in de stikstof. Dat goedje is noodzakelijk voor alle leven, maar teveel is funest. In Brabant zijn de uit de kluiten gewassen veebedrijven een belangrijke oorzaak van een overmaat aan stikstof. Funest voor de natuur, de grond, biodiversiteit. In het verleden hebben Brabantse bestuurders, in samenwerking met banken, veehouders en andere commercieel en financieel belanghebbenden, de veeindustrie buiten alle proporties laten groeien. Stikstof raakte uit balans. Huidige provinciale bestuurders proberen de absoluut overmatige groei terug te dringen, daartoe uitgedaagd en aangemoedigd door steeds meer en steeds meer vastberaden organisaties van Brabantse burgers. 


Bestuurder versus bestuurder

In het provinciale stikstofdebat kondigde gedeputeerde (bestuurder) Johan van den Hout onlangs aan dat de eerder afgesproken doelen om de uitstoot van stikstof in 2028 op een veel lager niveau te krijgen zonder verder ingrijpen van de overheid niet gehaald zouden worden. Hoewel Hans Huijbers, als voorzitter van ZLTO, volkomen op de hoogte was van de noodzaak tot nieuw stikstofbeleid, deelde hij zijn leden mee dat “het tijd was om de tractoren uit de schuur te halen” en dat hij zich 'in het kruis getrapt' voelde.

Voorzitter ZLTO woedend

Brabants gedeputeerde van den Hout heeft, wel degelijk in overleg met vertegenwoordigers van Brabantse veehouders, regelmatig voorgesteld dat verouderde stallen niet in 2028, maar al in 2020 moeten voldoen aan de eerder vastgestelde ‘Verordening Stikstof’. Uitgangspunt is dat stikstof uit balans is. Huijbers zegt deze aanscherping een vorm van ‘boertje pesten’ te vinden. Huijbers, zelf melkveehouder, vindt dat het provinciebestuur van Brabant willens en wetens het voorbestaan van honderden boerenbedrijven in gevaar brengt.
Bron: Boerderij 

Brabants gekrakeel

Het Eindhovens Dagblad houdt ons op de hoogte van het gedoe tussen ZLTO-voorman Hans Huijbers en Brabants bestuurder Johan van den Hout. Het gestoei gaat over de vraag of inwoners van Brabant en de Brabantse natuur op  reductie van stikstof kunnen en willen wachten tot 2028.
Bron: Duurzaam Deurne nieuws


Nieuwe kansen

Nol Verdaasdonk, directeur Brabantse Milieufederatie publiceerde onlangs in het Eindhovens Dagblad. Hij zei o.a.: “Er is vraag naar eerlijk eten, geproduceerd met respect voor bodem, water en lucht. En er is dus behoefte aan boeren die waarde toevoegen aan ons natuurlijk kapitaal en dat in goede staat overdragen aan onze kinderen.”
Bron: Eindhovens Dagblad 

De echte Hans Huijbers?

Onder druk van recente gebeurtenissen in Noord-Brabant schreef de voorzitter van ZLTO een brief op poten aan ‘zijn’ ZLTO leden, waarin hij alle recente vorderingen op weg naar een ‘bij de tijdse’ veeteelt in Brabant onderuit haalt. Van zoeken naar een balans is geen sprake meer.

Enkele passages uit de brief

“Ik zou u bewust niet informeren en verzwegen hebben dat het provinciebestuur van Brabant voorstelt het stikstofbeleid aan te scherpen. Het is duidelijk dat ik als persoon in een kwaad daglicht wordt gezet om de ZLTO verder te marginaliseren. Het voelt aan alle kanten dat er afgerekend moet worden met oude beelden over de veronderstelde macht van de ZLTO.”

En verder…

“Het gaat naar mijn idee niet meer over het doel van het provinciaal stikstofconvenant (2009), waar ook onze handtekening onder staat. Het gaat over ‘boertje pesten’, ‘minder dieren’ en ‘buiten spel zetten’ van mijn club, van mijn boeren.”

En verder... 

“U moet van mij aannemen dat ik nooit, met geen enkel woord, ben meegegaan in de suggestie dat het stikstofbeleid acht jaar eerder gerealiseerd moet zijn. U zou mij dan als boerenvoorman niet serieus nemen. Ik ben tegen het eenzijdig openbreken van het convenant. En nu wordt mij verweten dat ik de boodschap van de provincie niet met u gedeeld heb! Waarom zou ik volstrekt onaanvaardbaar beleid aan u voorleggen.?”

Tot slot…

“Als we in Brabant op deze manier met elkaar omgaan, dan zijn we ver weggezakt en zet Van den Hout een streep door ‘het er samen uitkomen’. Het moet een keer afgelopen zijn met dit soort onaanvaardbaar beleid. De provincie kan mij aanspreken op mijn verantwoordelijkheid als boerenvoorman en ze mogen mij wegzetten als leugenaar, maar of ik een leugenaar ben, moet u maar uitmaken.”
Bron: Brief van voorzitter Hans Huijbers aan leden ZLTO (kopie van de brief moet u zelf vragen aan ZLTO).

Nieuwe kansen

Het bestuur van ZLTO zou er goed aan doen, mede in het belang van alle leden, om een duidelijke visie te ontwikkelen over de toekomst van de (intensieve) veehouderij in Brabant. Kern van die visie moet zijn: “Niet meer, maar veel beter”.
Dat is in het belang van de belangrijkste 'aandeelhouders' van Brabant, de inwoners.


Reageren?

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com