vrijdag 9 december 2016

Minder vee in Nederland

Actueel
Burgergroepen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland slaan de handen ineen en willen met een nationaal netwerk werken aan minder vee in Nederland. 


Burgernetwerk Nederland

De uitstoot van fijnstof, stikstof en stank door de intensieve veehouderij is in Den Haag zó'n onbekend dossier, dat burgers uit de drie meest veedichte provincies het probleem naar Den Haag brengen. Burgergroeperingen uit Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zijn het Burgernetwerk Nederland gestart. De initiatiefnemers vinden dat de uitstoot door de intensieve veehouderij de gezondheid van burgers in gevaar brengt en hun leefomgeving geweld aan doet.

Brabant, Limburg en Gelderland

"Met het Burgernetwerk Nederland willen we de zorgen van een grote groep Nederlanders onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer", legt Cyril Hoevenaars uit Bergeijk namens het Brabants Burgerplatform Minder Beesten uit. Met Kerngroep Limburg Gezonder en Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland worden de rijen gesloten. Gesprekken zijn gestart met burgergroepen uit andere provincies. Deze groepen worden uitgenodigd ook aan te sluiten.


Vuist

De burgergroepen begonnen jaren geleden als burgercomités in een klein gebied met één of meerdere intensieve veehouderijen. De laatste jaren hebben de groepen zich verder georganiseerd. Dat was nodig om een vuist te maken richting de provincie, dé plek waar op dit gebied veel beslissingen genomen worden.

Brabant

"Denk bijvoorbeeld aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) of onlangs aan de mestdialoog", aldus Hoevenaars. Hij is sceptisch over de resultaten die de maatregelen opgeleverd hebben. "De BZV is een doodgeboren kindje. Ook is het maar zeer de vraag of het idee van staldering, ontstaan in de Brabantse mestdialoog (uitbreiding van bedrijven alleen toestaan als andere stallen worden gesloopt, red.) de eindstreep haalt. Als dit idee sneuvelt, verdwijnt het zoveelste voorstel om de veestapel te laten krimpen in Brabant in de la."


Gezondheid en leefbaarheid

De stap naar het landelijke niveau is nodig omdat volgens Hoevenaars veel landelijke politici geen benul hebben van de toestand van de woonomgeving van veel burgers. Het netwerk richt zich op de thema's 'gezondheid' en 'leefbaarheid', op het platteland en in de stad. Hoevenaars: "Veel fijnstof uit de stad is afkomstig van de landbouw." Het netwerk wil dat de intensieve veehouderij de uitzonderingspositie ten opzicht van andere bedrijfstakken verliest.

Bron: Eindhovens Dagblad; 9 december 2016