zaterdag 19 november 2016

H2S in grondwater Brabant kan zeer gevaarlijk zijn

H2S, ofwel waterstofsulfide, houdt nog steeds de gemoederen bezig van inwoners die willen weten wat er echt in Brabant aan de hand is. Eind 2015 werd door TNO gerapporteerd over een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Noord-Brabant. Uit een bericht in het Eindhovens Dagblad van 25 november 2015: “Dit giftige gas kenmerkt zich door een rotte-eierenlucht. In uitzonderlijke situaties zijn risicovolle concentraties H2S niet uitgesloten.”

Het ging hierbij om ernstige gezondheid risico’s bij het oppompen van grondwater. Dat er aanzienlijke risico’s zijn was al duidelijk uit meerdere ernstige voorvallen, waarbij mensen en dieren betrokken waren.

Bron: ED; 25 november 2015


Bestuur provincie negeert advies TNO

Het Eindhovens Dagblad publiceerde opnieuw op 27 november 2015. Uit die publicatie: ” De provincie sluit vooralsnog het onderzoek naar de gevaren van opgepompt grondwater. Ze gaat daarmee in tegen het advies van TNO. Dit kennisinstituut heeft geconstateerd dat op een aantal plaatsen in Brabant uit grondwater hoge concentraties van het gas waterstofsulfide (H2S) kunnen vrijkomen. Het kan gaan om gehaltes die gevaarlijk zijn voor mens en dier.”
Bron: ED; 27 november 2015

Inhoud rapport TNO genegeerd

De inhoud van het TNO rapport is door het bestuur van Noord-Brabant en de Brabantse projectleider vrijwel volledig genegeerd. Naast het TNO rapport is door de GGD een H2S advies opgesteld. In dat advies gaat de GGD uit van veel lagere H2S concentraties dan genoemd in het TNO rapport.

Vragen blijven

In 2016 werden eerder informatie bijeenkomsten over H2S georganiseerd door de Brabantse Milieufederatie. Beide bijeenkomsten konden niet doorgaan door ziekte van de TNO onderzoeker. Eindelijk waren donderdagavond een 50-tal belangstellenden aanwezig bij een derde informatieavond in Deurne. De bedoeling van de avond was dat essentiële resterende vragen beantwoord zouden worden. Deze verwachting werd niet ingevuld.


Uit het Eindhovens Dagblad

“Een informatieavond in Deurne over de gevaren van opgepompt grondwater heeft tot weinig echte antwoorden geleid. De meeste van ongeveer vijftig belangstellenden in Zalen Van Bussel pleitten donderdag voor vervolgonderzoek.”
En verder: “Bij het oppompen van grondwater…..kunnen gevaarlijke concentraties waterstofsulfide (H2S) vrijkomen. Er kunnen niet alleen tijdelijke gezondheidsproblemen ontstaan (hoofdpijn, misselijkheid), zoals eerder was aangenomen, maar ook permanente, bijvoorbeeld aan ogen en luchtwegen.”
Het ED: "TNO adviseerde (het bestuur van) de provincie (de opdrachtgever) om aanvullend onderzoek te laten verrichten. Maar de provincie en de GGD zagen hiervoor geen reden.”

Deskundige en adviseur

Het ED: “TNO-onderzoeker Hans Peter Broers en medisch milieudeskundige Henk Jans (ex-GGD) zaten niet op één lijn.”
Broers sprak open over het onderzoek. Jans baseerde zich op het door hem voor het bestuur van de provincie geschreven rapport, waarin hij de ernst van problemen bagatelliseerde. Op aandringen van aanwezigen wilde hij uiteindelijk toegeven dat bij het oppompen van grondwater inderdaad ernstige gezondheid risico’ s kunnen ontstaan.

Verder onderzoek

Het ED: “Alleen al dat simpele feit was voor veel van de aanwezigen reden om bij de provincie (verantwoordelijk voor het grondwater) aan te dringen op een vervolgonderzoek. Dit pleidooi werd gesteund door een vertegenwoordiger van waterschap Aa en Maas en Statenleden van GroenLinks en de PvdA. Maar provincie-ambtenaar Eric Kessels kon alleen beloven dat hij de conclusies van de infoavond 'meeneemt'.”
Bron: ED; 18 november 2016

Bestuur van Noord-Brabant en Deurne
Het is onduidelijk welke stappen de verantwoordelijke leden van het bestuur van Noord-Brabant en Deurne gaan zetten. Tot nu toe werden conclusies geminimaliseerd. Aanwezige leden van Provinciale Staten ondernemen zeker stappen. Dat beloofde ook een lid van de gemeenteraad van Deurne. Het onderwerp H2S is explosief zodra onderzocht gaat worden wat de oorzaak is van het vrijkomen van H2S uit opgepompt grondwater.