dinsdag 8 november 2016

H2S gas in Brabant en onze gezondheid

Donderdag  17 november 2016 organiseert de Brabantse Milieufederatie een informatiebijeenkomst over Brabant, gezondheid en H2S gas. Als gevolg van ziekte van een van de inleiders werden eerdere informatiebijeenkomsten afgelast. De avond wordt gehouden in Zalen Van Bussel, Sint Jozefstraat 77 te Deurne. Belangstellenden worden door de Brabantse Milieufederatie vanaf 19.30 uur welkom geheten. Deelname is gratis. De BMF wil graag weten op hoeveel aanwezigen gerekend kan worden. Je kunt je deelname hier laten weten.

H2S in Brabant

In 2012 werd in Deurne een kind ziek als gevolg van het oppompen van H2S gas. H2S gas of zwavelwaterstof is te herkennen aan een 'rotte-eieren-lucht'. Andere incidenten met H2S gas volgden en waren aanleiding voor verschillende onderzoeken naar het vrijkomen van H2S-gas uit het Brabantse grondwater. Inmiddels is in Deurne en in andere delen van Noord-Brabant grote onrust ontstaan over het gevaar van H2S gas in onze bodem. Veel vragen, met name over de oorzaak en mogelijke gevolgen zijn nog niet beantwoord.


TNO onderzoek

Eind 2015 verscheen het TNO rapport  “Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Brabant”. In dit onderzoek, dat in opdracht van het bestuur van de provincie Noord-Brabant is uitgevoerd, stond de vraag centraal naar de oorzaken van het vrijkomen van H2S-gas. Ook werd gezocht naar een antwoord op de vraag of ook elders in Brabant gezondheidsproblemen konden ontstaan bij het oppompen van grondwater. Het rapport werd overhandigd aan en besproken door bestuurders van Noord-Brabant.

Programma

Deelnemers zijn welkom vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur met een inleiding . Rond 20.05 uur licht TNO-onderzoeker Hans Peter Broers het TNO-onderzoek toe en geeft medisch milieukundige Henk Jans informatie over het GGD advies en het gezondheidsperspectief. Na een korte pauze volgt een  paneldiscussie waarin deskundigen en lokale/provinciale politici worden bevraagd over het thema. Dit gebeurt aan de hand van drie stellingen. Er is ook ruimte voor vragen uit de zaal. Tegen 22.00 uur wordt de avond afgesloten en kan er nagepraat worden.


Conclusies uit het rapport

Over het TNO rapport zijn in de media verschillende berichten verschenen.
Bij de informatiebijeenkomst op donderdag 17 november staat de vraag centraal wat nu precies de conclusies zijn uit het TNO rapport. Ook gaat de bijeenkomst over de vraag wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor de volksgezondheid in Noord-Brabant. De bedoeling van de avond is dat aanwezigen duidelijk, eerlijk en transparant geïnformeerd worden over het onderwerp, dat al tot veel onzekerheid en discussie heeft geleid.

Bron: Brabantse Milieufederatie


Tam-tam
Het is belangrijk dat de informatie over de aanwezigheid van H2S gas in de grond veel inwoners bereikt. Geef de informatie over de bijeenkomst door aan uw buren, familieleden, mede-sporters en iedereen die gezondheid ook belangrijk vindt.