dinsdag 29 november 2016

Brabants grondwater stinkt nu ook in Den Haag

In de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn door de fractie van GroenLinks vragen gesteld over H2S in het grondwater in Brabant. De vragen zijn gericht aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, naar aanleiding van het artikel ‘Brabants grondwater stinkt’, gepubliceerd in het dagblad Trouw op 23 november 2016. Dat artikel werd geschreven door een journalist die aanwezig was op een informatiebijeenkomst in Deurne op 17 november 2016. Zie hier het artikel in Duurzaam Deurne nieuws, gepubliceerd op 26 november 2016

De Tweede Kamer vragen

1. Bent u bekend met het bericht «Brabants grondwater stinkt»?
2. Bent u bekend met het onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)?
3. Deelt u de zorgen van burgers en maatschappelijke organisaties over de gezondheidsrisico’s die zich voordoen bij het oppompen van grondwater in Noord-Brabant, waarbij mogelijk waterstofsulfide vrijkomt?
4. Bent u het eens met de in het artikel aangehaalde TNO-onderzoeker die vindt dat de provincie Noord-Brabant het grondwater bij alle meetpunten zou moeten checken op waterstofsulfide, vanwege de schade die het kan veroorzaken aan ogen en luchtwegen? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid om met de provincie Noord-Brabant in gesprek te gaan en samen een vervolgonderzoek in te stellen naar de gezondheidsrisico’s, zoals de TNO-onderzoeker bepleit?

Noord-Brabant

Eerder werden door de Statenfracties van PvdA en GroenLinks ook al vragen gesteld aan het Noord-Brabants college. Ook deze vragen over waterstofsulfidegas (H2S) in het grondwater in Noord-Brabant werden gesteld naar aanleiding van een informatiebijeenkomst, op 17 november door de Brabantse Milieufederatie georganiseerd in Deurne. Zie het bericht in Duurzaam Deurne nieuws.


Deurne

Ook door de fractie van Burgerpartij Transparant Deurne van de gemeenteraad van Deurne werden op 21 november 2016 raadsvragen gesteld. Kijk  hier voor de vragen.


Bestuur van Deurne

Gezien het belang van de gezondheid van de inwoners van Deurne ontkomt het bestuur van Deurne niet aan de verplichting het onderwerp ‘H2S gas in grondwater’ zeer serieus op de agenda te plaatsen. Samenwerking met het bestuur van Noord-Brabant ligt voor de hand. Gezondheid van inwoners mag geen politiek onderwerp zijn, maar moet een bestuurlijke prioriteit zijn.

Bron: BMF; 28 november 2016