woensdag 19 oktober 2016

Werken in de Deurnese Peel

Werkgroep Behoud de Peel doet weer mee aan de landelijke natuurwerkdag, op zaterdag 5 november. De landelijke werkdag is de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen. Zie hier voor meer informatie.
Laatste nieuws: De natuurwerkdag in de Peel is een week uitgesteld. Nieuwe datum: zaterdag 12 november 2016. Zelfde tijd, zelfde plaats.


De Deurnese Peel 

De Deurnese Peel in Noord-Brabant en de naastgelegen Mariapeel in Limburg vormen samen een Natura2000-gebied. De Europese doelstelling is om daar hoogveen terug te krijgen. De Peel was vroeger een enorm groot hoogveengebied. Veel is er van verdwenen door turfafgraving en ontginning tot landbouwgrond.

Restanten

Enkele waardevolle restanten zijn nog over, waaronder de Deurnese Peel, Mariapeel en Groote Peel. Die laatste twee gebieden waren eind jaren vijftig al een beschermd natuurgebied. In de Deurnese Peel daarentegen werd in de jaren zeventig nog turf gegraven. Werkgroep Behoud de Peel heeft dit gebied met haar acties gered van verdere afgraving: in 1980 werd ook de Deurnese Peel beschermd.

Verbeteringen

De Werkgroep en Staatsbosbeheer (de tegenwoordige eigenaar van het gebied) hebben in de Deurnese Peel al veel werk verricht. Dat werk was nodig, omdat het gebied als gevolg van de turfafgravingen sterk was uitgedroogd. Overal zijn inmiddels de vroegere ontwateringssloten afgedamd, om het water in het gebied vast te houden. Ook zijn er diverse kades aangelegd. Rondom de Peel zijn landbouwgronden aangekocht en ingericht als natuur.


Robuuste Peel

Door op die manier een zone rondom het gebied natter te maken, wordt de waterstand in de Peel stabieler. Dit karwei is nog niet af. Werkgroep Behoud de Peel en Staatsbosbeheer werken er hard aan om de Peel verder te beschermen tegen invloeden van buitenaf, om de Peel 'robuuster' te maken. Nog meer landbouwgronden worden binnenkort verworven. Ook buiten die 'nieuwe natuur' moet een bepaalde zone natter worden, om de waterstand in de Peel stabieler te kunnen krijgen. Dan kan het hoogveen weer gaan groeien.

Werk aan de winkel

Voorlopig is er nog veel werk nodig in de Peel, waaraan wij op de natuurwerkdag een bijdrage zullen gaan leveren.
Lees hier meer over het werk. Tijdens de natuurwerkdag zal het werk bestaan uit het zagen en knippen van bomen en boompjes. Dit werk is nodig om het open veenlandschap te behouden. Er wordt gewerkt op een prachtige plek in het centrale deel van de Deurnese Peel.


Meedoen?

Geef je op via: www.natuurwerkdag.nl . Kies voor Noord-Brabant (locatie 48) en Deurnese Peel! Het werk duurt van 09:30 tot 14:00 uur op 5 november 2016. Er is werk voor maximaal 50 personen (40 volwassenen en 10 kinderen). Kinderen werken onder verantwoordelijkheid van de ouders. Deelnemers verzamelen bij Soemeersingel 127 Helenaveen, op de  parkeerplaats van de IJsboerderij Hoeve Willem III. De Soemeersingel loopt langs de Helenaveense vaart tussen Griendtsveen en Helenaveen.

Bestuur van Deurne
Uit welingelichte kringen wordt gemeld dat meerdere leden van de gemeenteraad van Deurne en het college van B&W gaan meedoen aan dit voor Deurne zo belangrijke werk. Reserveer zaterdag 12 november en maak kennis met de Werkgroep Behoud de Peel en het bestuur van Deurne.