vrijdag 7 oktober 2016

Jagen? Natuurlijk niet!

Ondanks het feit dat het al jaren verboden is, worden er toch weer jaarlijks duizenden fazanten uitgezet en voor het plezier bejaagd. Drie fazantenkwekerijen bevinden zich allemaal rond “jachtdorp” Deurne. Op Klein Bruggen in Deurne, in Neerkant aan de Vuurlinie en in Elsendorp zitten momenteel duizenden fazanten onder netten om binnenkort illegaal te worden uitgezet ten behoeve van de plezierjacht. Zelfs een bestuurslid van WBE Deurne, op Klein Bruggen, kweekt deze dieren op voor de jacht. Illegale fazantenjacht

Rond 15 oktober halen jagers en drijvers de fazanten op bij de kwekerijen om ze  later los te laten, na eerst het jachtgebied te hebben gezuiverd van vos, roofvogel, bunzing en hermelijn…

Zonder schot…geen genot

Omdat in meer dan 95% van de Nederlandse jachtvelden geen natuurlijke fazanten meer voorkomen, moet er toch op deze siervogel gejaagd kunnen worden, zeker gezien de kleuren op het tableau na zo’n 'jachtdag'. Een ‘jachtdag’ voor het plezier kan niet zonder fazant. De fazanten worden in de regel één dag voor de ‘jachtdag’ opgekocht bij de kwekers. Die werken zo dus bewust mee aan deze illegale praktijken. Daarna worden de fazanten in de nachtelijke uren in kisten gedropt in het jachtgebied, waar de volgende dag het gebeuren plaatsvindt. Dit vervoer gebeurt in de regel door drijvers of goede bekenden van de jagers. Zij wagen hun akte hier niet aan en drijvers krijgen dan ook een stevige vergoeding voor deze taak.

Uit de kist

Enkele uren voor aanvang van de ‘jachtdag’ worden de kisten, waarin zich de fazanten bevinden, opengezet. De dieren lopen eruit en krijgen op dat moment de juridische status van ‘wild’ en mogen dus tijdens een bepaalde periode wettelijk worden bejaagd. Geen haan die hier naar kraait. De politie heeft te weinig zicht op de gebeurtenissen en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft te weinig tijd om de jagers op heterdaad te kunnen betrappen.

Kosten

Wat kost zo’n ‘jachtdag’?? De fazanten worden gezamenlijk door de jagers ingekocht. Een ‘fatsoenlijke’ ‘jachtdag’ gaat voor zo’n 100 uitgezette dieren. Deze kosten, levend, gemiddeld 15 euro per stuk. Inkoop dus 1500 euro. Omdat de dieren nauwelijks echte snelheid kunnen maken bij het vliegen of door de honden worden gepakt komt 80% op het tableau. Deze ‘beheerde’ dieren gaan dan weer terug naar de kweker, die nu plotseling poelier heet en de dode dieren opkoopt voor rond de 9 euro. Opbrengst bij de poelier dus ruim 700 euro.


Een feest

Kosten van de ‘jachtdag’ komen dan neer op 800 euro. Dit bedrag wordt door de gezamenlijke jagers gedeeld, meestal rond de tien en zie hier de kosten voor een complete schietdag: 80 euro per persoon…. Een prikkie in dat gefortuneerde milieu. Daarna nog samen goed aan de fles en de ‘jachtdag’ is geslaagd. Zo zit alles in elkaar en het is goed dat het publiek dit eens gaat weten.

Natuurbeschermers

Gelukkig gaan rond Deurne nu vrijwillige natuurbeschermers posten bij fazantenkwekers en nummers noteren van auto's die daar vandaan rijden. Deze nummers worden direct doorgegeven aan bevoegde instanties, zodat bekend is waar en in welke jachtvelden de fazanten blijven . Het is in- en intriest dat dit anno 2016 nog gebeurt. Met natuurbeheer heeft het niets te maken, maar alles met vooropgezet dierenleed ten behoeve van schietgrage lui, die geen verstand van natuurbeleving hebben.

Bron: De Faunabescherming; 3 oktober 2016

Trots op Deurne? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com