zondag 23 oktober 2016

Bakelse geiten en Deurnese bestuurders

Een scherp artikel in het Eindhovens Dagblad, regio Helmond over de Bakelse geiten invasie. Geitenboeren willen liefst heel veel geiten houden. Wat inwoners er ook van mogen denken. De geplande uitbreidingen op het grondgebied van Bakel liggen dichtbij Helmondse woonwijken. De schrik van de Q-koorts zit er nog in, bij zeer veel inwoners. Bestuurders van Gemert-Bakel zeggen dat ze machteloos zijn. De geiten-ondernemers voldoen immers aan alle regels. De strijd tussen regels en moraliteit geldt niet alleen voor geiten en voor Bakel. Wanneer moeten en mogen bestuurders regels aan hun laars lappen?


Moreel?

De Bakelse pluimveehouder voldoet aan alle voorwaarden. En dus heeft hij vergunning gekregen zijn kippen in te ruilen voor 2335 geiten. Wettelijk gezien heeft het bestuur van de gemeente Gemert-Bakel gelijk, maar of het ook moreel te verantwoorden is?

Bestuurlijk handig?

Handig was het in elk geval niet. Er is al sinds het voorjaar veel te doen over geiten. Omwonenden uit Bakel en Helmond én het Helmonds gemeentebestuur  ageerden al eerder tegen de mogelijke komst van zo'n 3000 geiten op twee locaties in Bakel. De uitbraak van Q-koorts in 2009 zit velen nog vers in het geheugen. De bestuurscolleges van Helmond en Gemert-Bakel zijn volop in gesprek over hoe dit op te lossen.

Nieuwe vergunning

En nu dus weer ophef over een andere geiten vergunning. De aanvraag dateert al van een jaar geleden, maar in september werd bekend dat hij is verstrekt. Zonder de gemeenteraad te vertellen wat er aan de hand was en zonder de buren in te lichten. Ook dit bedrijf, alweer het derde in serie, ligt binnen de gevarencirkel van 5 kilometer van Helmond af.


Provincie

Wat doet het bestuur van de provincie? Die is druk bezig met nieuwe richtlijnen op het vlak van veehouderij en volksgezondheid. Commissaris van de koning Wim van de Donk heeft het bestuur van de gemeentes opgeroepen om voorlopig zeer zorgvuldig om te gaan met vergunningen. Hij wil uitbreiding van veebedrijven met mogelijk een gezondheidsrisico zoveel mogelijk voorkomen.

Wethouder Gemert-Bakel

Wethouder Anke van Extel-van Katwijk heeft al laten weten dat het bestuur van Gemert-Bakel zich hieraan gaat houden. Ook al benoemt Van de Donk alleen kippen en varkens, hij heeft het óók over risico's voor de volksgezondheid en daar horen geiten bij.

De ondernemer

De geiten-ondernemer zou ook verstandig kunnen zijn. Zoals een collega in Herpen (gemeente Oss), waar dit voorjaar eveneens commotie is geweest over uitbreiding van een geitenbedrijf. Na intensieve gesprekken met het bestuur van de gemeente heeft de geitenhouder besloten zijn vergunningsaanvraag in te trekken. Of de geitenhouder in Bakel ook voor deze optie kiest, is niet bekend.

Besturen volgens principes?

Als het bestuur van de gemeente écht de discussie wil, lapt ze de wet aan haar laars en weigert de vergunningen. De weg naar de Raad van State duurt lang en regels kunnen veranderen. En zo niet: dan maar een forse schadevergoeding betalen. Voor principes moet je wat overhebben.

Bron: ED Regio Helmond; 22 oktober 2016


Les voor Deurne

Bestuurders van de gemeente Deurne nemen, bij beslissingen over intensieve veehouderij, persoonlijk vrijwel nooit een positie in die gebaseerd is op maatschappelijke principes. Het is ook makkelijker de weg van regels en voorschriften te volgen, ook al is iedereen het erover eens dat die regels al lang niet meer bij de tijd zijn. Mail uw commentaar naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com