maandag 5 september 2016

Voorzitter ZLTO ontkent de echte problemen

Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO, sprak tijdens de ‘Koningshoevenontmoeting’ in Berkel Enschot. Zijn toehoorders waren ‘Brabantse beleidsbepalers’ uit de sectoren openbaar bestuur, ondernemingen, sport en spel. Een verslag van zijn toespraak verscheen op 3 september op de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad. Zijn verhaal geeft een duidelijk beeld van opvattingen binnen de ZLTO over toekomst, macht en invloed van de agrarische bedrijfstak in Noord-Brabant.


Kritische geluiden

Huijbers erkent dat er in Brabant sprake is van kritische geluiden en cynisme. Uit zijn toespraak: “Volgens sommigen is hier geen plaats voor intensieve land- en tuinbouw. ‘Minder dieren’ is het symbool voor de zorg én de oplossingen die critici voor ogen hebben.“

Zorgen

ZLTO erkent ook, via de toespraak van Huijbers, dat er  zorgen zijn over de invloed van de huidige agrarische praktijk op milieu, ecologie en gezondheid. Uit zijn toespraak: “De ecologische houdbaarheid en de lokale acceptatie van onze voedselproductie is punt van zorg. We zien de degradatie (achteruitgang) van de bodem en buren die zich zorgen maken over hun gezondheid. We hebben deze zomer de klimaatverandering zelf ervaren met de overvloedige neerslag en de ijsstorm.”

Gezondheid

Het effect van de grootschalige intensieve veehouderij op de gezondheid van alle inwoners van Brabant en daarbuiten, doet hij af met de geruststellende zin: “Gelukkig blijkt uit het onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden (VGO) dat de gezondheidseffecten klein zijn”. Huijbers is kennelijk niet in staat de statistische taal van wetenschappers te begrijpen.

Oorzaak en gevolg

Spreker Huijbers spreekt terecht over het thema ‘vraagstukken van morgen’.  Een van die vraagstukken is de problematische opwarming van de aarde. Huijbers zegt daarover: “De opwarming van de aarde bedreigt de voedselproductie…..” Hij gaat daarmee voorbij aan het feit dat inmiddels bewezen is dat de productie van vlees een van de hoofdredenen is voor de razendsnelle, zeer problematische opwarming van de aarde.

Oplossingen

Fundamentele oplossingen kent Hans Huijbers waarschijnlijk wel, maar noemt hij niet in zijn toespraak. Hij beperkte zich tot ‘makkelijke’ voorbeelden als ‘circulaire economie’ en stal- en mest technologie. Natuurlijk werden ook het vastleggen van koolstof in de bodem en zonnecellen genoemd. Wat zouden de toehorende ‘beleidsbepalers’ hiervan bakken? Kleinschalige en grondgebonden veeteelt en landbouw, groente- en fruit coöperaties, stadslandbouw, voedselbossen, biologische landbouw en vele andere bij-de-tijdse, ‘gezonde’ vormen van agrarische activiteit komen dus niet voor in het ZLTO beleid?

Niet genoemd

Erg veel echte en grote problemen werden in de toespraak niet genoemd. Er werd niet gesproken over de problemen die Brabant veroorzaakt door de grootschalige import van veevoer uit ver-weg landen. Vaak is daar sprake van een totale ontwrichting van de maatschappij door ons handelen. Hetzelfde kan gezegd worden over de invloed van de export van goedkoop massavlees naar andere regio’s, waardoor de lokale productie- en handels infrastructuur verdwijnt met grote maatschappelijke problemen als gevolg. Kortom naïef is het ontkennen van gezondheidsproblemen voor zeer velen als direct gevolg van de grootschalige veehouderij. Om over de invloed van ammoniak op de natuur en het verdwijnen van waardevolle landschappen nog maar te zwijgen. Het is te hopen dat verstandige, aanwezige beleidsmakers voorzitter Huijbers indringend aangesproken hebben.

Vlees en water

In Nederland, en ook in andere gebieden in West Europa, en zelfs in China, gaat de consumptie van vlees sterk en snel achteruit. Oorzaak nummer een is het steeds sneller doordringend inzicht dat de productie van vlees om gezondheidsredenen niet nodig is en onevenredig veel van de aarde vraagt in termen van benodigd plantaardig voedsel en water. Huijbers moet weten, evenals veel van de aanwezige beleidsmakers, dat de productie van massavlees in Nederland alleen maar tot faillissement kan leiden.

ZLTO 2.0

Natuurlijk is er plaats voor boeren in Brabant. Maar dat zijn dan wel boeren die, mede onder invloed van overheden, banken en hun eigen vakorganisatie, gekozen hebben voor een missie die past bij de toekomst. Het is te hopen dat ZLTO zich in een maatschappelijke richting zal ontwikkelen. De boeren in Brabant verdienen een wijze organisatie met een verstandige, toekomstgerichte leiding. Inwoners zullen hierbij helpen, zowel als klant en als kiezers van het toekomstige bestuur van gemeenten en provincie.

Bron: Eindhovens Dagblad; Opinie; 3 september 2016

Reageren? Reactie op de toespraak van Huijbers en bijgaand artikel is mogelijk door een mail te sturen naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Email adressen worden niet bekend gemaakt, de inhoud van de reacties wel.