zaterdag 3 september 2016

Schok, een nieuwe kolencentrale moet dicht


Het Nederlandse kabinet moet één of twee van de gloednieuwe kolencentrales snel sluiten. Alleen zó, blijkt uit een nieuw rapport, kan Nederland relatief betaalbaar voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda. De rechter bepaalde daarin dat in 2020 de uitstoot van CO2 in Nederland met 25 procent moet zijn gedaald om het klimaatprobleem aan te pakken.


Revolutionair

Het gerenommeerde onderzoeksbureau ‘CE Delft’ stelt in het rapport, dat volgende week wordt gepubliceerd, dat het kabinet eigenlijk niet heen kan om de sluiting van één of twee nieuwe kolencentrales (van Engie en RWE) om het revolutionaire klimaatvonnis goed uit te voeren.

Hogere prijzen

Een alternatief voor sluiting van de nieuwe centrales zijn allerlei verschillende CO2-beperkende maatregelen. Maar dat zou slecht nieuws betekenen voor de consument. Hogere prijzen aan de pomp, een hogere energierekening en meer besparing van energie. Dit zou Nederlandse huishoudens 50 tot 80 euro per jaar kosten. Een groen actieplan waarbij één of twee nieuwe kolencentrales de deuren sluiten, kost de burger een stuk minder: 30 euro per jaar.

Minister Kamp

Tot nu toe wil het kabinet de drie nieuwe kolencentrales nog niet sluiten. Minister Kamp (VVD, economische zaken) en staatssecretaris Dijksma (PvdA, milieu) presenteerden in april een eerste voorstel om de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak na te leven. Hun idee: veel energie besparen, het energieakkoord aanscherpen en bij de nieuwe kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte, CO2 opvangen en ondergronds opbergen. Daarnaast kunnen de laatste twee oude kolencentrales uit de jaren negentig waarschijnlijk het veld ruimen, opperden de bewindslieden.


Onvoldoende

Een aardig begin maar volstrekt onvoldoende, aldus CE Delft in het rapport waarvoor milieuorganisatie European Climate Foundation en het energiebedrijf Eneco de opdracht gaven. Met de maatregelen uit april haalt het kabinet het klimaatvonnis slechts voor de helft. Het kabinet moet dus met een dubbel zo sterk actieplan over de brug komen.

Snelle sluiting

De Nederlandse staat ging weliswaar in hoger beroep tegen het klimaatvonnis, maar wil het oordeel wel naleven. Volgens CE Delft is het sluiten van één of twee kolencentrales, aangevuld met de opvang en ondergrondse berging van CO2 van de industrie, de slimste en voordeligste optie. Het sluiten van een kolencentrale kan snel. Dat is ook nodig. Want een ingewikkelde, versnipperde aanpak gaat te lang duren voor resultaten in 2020.

Oude kolencentrales

Afgelopen jaar viel het doek al voor vijf oudere kolencentrales in Nederland. In het energieakkoord uit 2013 spraken bedrijven, belangenorganisaties en overheden al af dat ze sluiten. Het lot van de resterende vijf kolencentrales is ongewis, maar hun mogelijke sluiting ligt gevoelig. Zeker bij die drie nieuwe, ‘moderne’ exemplaren. De eigenaren Uniper, Engie en RWE dreigen met schadeclaims als hun kolencentrale weg moet.


Groene energie

De kolencentrales zijn vervuilend, maar vaak is het argument te horen dat ze ook belangrijk zijn voor de groene energieproductie in Nederland. Ze stoken immers gesubsidieerd houtsnippers mee en dat wordt gezien als groene energie. Daarover verschillen studies van mening, zoals ook over het groene karakter van het gebruik van biomassa. Volgens CE Delft zijn de houtsnippers bovendien niet nodig want met de vrijkomende subsidie kan extra wind- en zonne-energie het houtafval prima vervangen.

Bron: Trouw; 2 september 2016

Reageren? Welke politieke partij neemt sluiting van een nieuwe kolencentrale op in het verkiezingsprogramma? Mail uw mening naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet vermeld, uw boodschap wel.