woensdag 28 september 2016

‘Provincie nekt mestverwerking’

Zegt Herman van Ham, lange tijd namens ZLTO betrokken bij het provinciaal beleid voor de veehouderij. Ook beweert hij dat het bestuur van de provincie Noord-Brabant innovatieve mestverwerking dwarsboomt en daarmee de weg naar een circulaire landbouw blokkeert. Dit alles is te vinden in een artikel dat verschenen is op de site van ZLTO.Uit het artikel

“Juist de provincie Brabant heeft de ambitie om te komen tot een circulaire economie. Daarin past mestverwerking. Het is inmiddels technisch haalbaar dat dierlijke mest wordt verwerkt tot een meststof die gelijkwaardig is aan kunstmest en dat mineralen uit dierlijke mest weer teruggaan in het veevoer. Dan is mest geen probleemstof meer, maar een belangrijk grondstof in de agrarische productieketen. Maar dan is er nog wel innovatie nodig in het mestverwerkingsproces. Met nieuwe installaties zijn daarin stappen te zetten. De provincie gooit echter de deur op slot, constateert Van Ham: Het loopt helemaal vast in Brabant.“

Innovatie?

Voorstanders van mestverwerking willen voorkomen dat er een einde komt aan het tijdperk van de intensieve veehouderij. Ze zien mestverwerking als een sleutel tot het verder kunnen groeien van nu al veel te grote veefabrieken. Inwoners van Noord-Brabant willen, omdat voor hen gezondheid, natuur en een prettige leefomgeving voorop staan, dat de grootschalige vee-industrie stopt. Inwoners moedigen, anders dan de ZLTO, agrariërs aan tot zinvolle innovatie in de manier waarop zij hun beroep uitoefenen. Daarvan zijn volop succesvolle voorbeelden te vinden. Niet meer maar beter! Het produceren van teveel mest kan voorkomen worden.


Houbraken

Van Ham noemt als voorbeeld van slecht provinciaal bestuur de situatie rond mestverwerker Houbraken in Bergeijk. Van Ham zegt: “Die is heel innovatief bezig. Dat is echt mestverwerking 3.0. De installatie kan al bruikbare mineralen terugwinnen uit dierlijke mest. Binnen één of twee jaar is dat economisch haalbaar.”

Bestuurders

Misschien geweldig als je voorstander bent van intensieve veeteelt en industriële mestverwerking. Maar dan is er ook weinig begrip, zoals blijkt uit het artikel, voor bestuurders die een duurzame agrarische toekomst heel anders ingevuld zien.


Uit het artikel

“Bij de provincie is er ambtelijk veel begrip voor, maar er is daar sprake van bestuurlijke onwil, stelt Van Ham. ‘De politieke wil ontbreekt om vergunningen te verlenen. In het bijzonder bij de verantwoordelijk gedeputeerde Van den Hout van milieu, ingegeven door zijn persoonlijke visie op de veehouderij in Brabant.”

VVD

Uit het artikel: “Van Ham doet in het bijzonder een beroep op gedeputeerde Bert Pauli, de bouwer van de huidige coalitie, en op zijn partij de VVD. ‘Ook die partij laat de boeren nu gewoon in de steek.”

Bron: ZLTO.nl, Provincie nekt mestverwerking

Meer lezen over de visie van ZLTO?  Lees het artikel ‘Voorzitter ZLTO ontkent de echte problemen’