donderdag 15 september 2016

‘Geintje’ van Rabobank over mestoverschot

Uitgebreide journalistieke berichten in ‘Foodlog’ van 12 september 2016 en ‘Follow the Money (FtM)’ van 13 september. In beide berichten staat de Rabobank centraal. Uit het artikel in FtM: “Ruud Huirne, de hoogst verantwoordelijke Rabobankier voor kredietverlening aan boeren, zei dat er een ‘sectorbreed plan’ zou moeten komen om de melkveehouderij te redden. Onder boeren wordt het inmiddels een Deltaplan genoemd.”


De mogelijkheden om van Noord-Brabant een provincie met een duurzame toekomst te maken zijn sterk verbonden met de ontwikkeling van de grootschalige vee industrie in Brabant. Bij de vormgeving van die toekomst spelen zowel het bestuur van het land en de provincie, de banken, de boerenorganisaties en Brussel een rol. De inwoners zijn toezieners, behalve als er weer verkiezingen aankomen. Vandaar de relevantie van deze artikelen op dit moment.


Problemen

FtM: “Huirne’s bank heeft voor vele problemen gezorgd. Niet alleen heeft ze de ongebreideld uitbreidende melkveehouderij gefinancierd, maar ook nog eens de uitbreidende varkens- en pluimveehouderij. Die drie samen hebben allemaal zoveel mest geproduceerd dat Nederland zijn zogeheten derogatie kwijt dreigt te raken. Dat is een Europese regeling die boeren in landen met een gunstig klimaat toestaat bijna de helft meer mest op hun grasland te brengen dan de normen toestaan. Raakt Nederland die ontheffing kwijt, dan moet ons land in beginsel een fors deel van zijn dierstapel slachten. Daardoor komen er massa’s stallen, weilanden en boerderijen onverkoopbaar op de markt. Als gevolg kan de dierlijke productie in ons land in een nog diepere crisis terecht komen en moeten boeren en banken hun verliezen nemen.”

Wakker schudden

FtM: ”Opmerkelijk waren afgelopen week de woorden van Huirne's tweede man Marijn Dekkers tijdens het Melkveedebat in Biddinghuizen. Volgens hem is er helemaal geen Deltaplan, sectorplan of blauwdruk. Dat waren woorden om de sector wakker te schudden dat er toch maar eens even over gepraat moet worden.”
Lees hier over het melkveedebat


Brussel

FtM: “Bij de EU in Brussel zitten ze nu dan ook met een probleem: bij de bank die al die extra stront financierde, maken ze geintjes over serieuze zaken en durven ze niet hardop te zeggen dat er echt een Deltaplan nodig is. In reactie op het plan van de EU om de melkproductie vrijwillig omlaag te brengen, gaven de Nederlandse boeren aan niet van plan te zijn minder te gaan melken. Daarnaast zetten de Nederlandse varkensboeren in op export naar Azië, zelfs bij een forse verlaging van het aantal boerenbedrijven. Rabobank en boeren bouwen op dit moment aan grotere bedrijven, maar beslist niet op een flinke verlaging van de diertallen.”


Nederland

FtM: “In beginsel staat een flink deel van de uitstaande (Rabobank)kredieten aan de dierlijke sector in Nederland op de tocht. Dat brengt Rabobank in een onfrisse situatie.”

Kiezen

FtM: “De bank financiert zowel de varkens- als de melkveehouderij en dreigt gedwongen te worden om een Salomonsoordeel te moeten vellen tussen de poep van de melkveehouderij of die van de varkenshouderij. De koeienboeren hebben merken en concepten via hun coöperaties (onder meer FrieslandCampina en Cono). De varkensboeren hebben niets en moeten nog beginnen.”

Lange neus

FtM: “Daar komt nog eens bij dat de Ieren, Duitsers en Fransen een lange neus naar ons zullen maken: die malle Hollanders hebben mestverwerkingsfabrieken nodig om koeien te kunnen houden, terwijl wíj natuurlijke mestcycli voor onze koeien en hun gras hebben. Het bedreigt het imago van die altijd probleemloos schone, natuurlijke, goede Nederlandse melk waar nu de Nederlandse zuivelaars in hun wat hogere inkoopprijs mee rekenen.”


Oordeel Brussel

FtM: “Al decennia speelt Nederland het spel op het randje, vinden ze daar (in Brussel). En juist wij waren weer kampioen meer melken in de EU en droegen bij aan de melkcrisis die de gehele EU teistert. In de varkenshouderij speelden we hetzelfde spel. Daarom is het lot van die twee sectoren via hun poepuitstoot intiem verbonden geraakt. Geeft de EU zo’n markt- en mest verprutsend land weer derogatie?”

Bron: Follow the Money; 13 september 2016
Klik hier om het hele artikel te lezen.
Klik hier om ongeveer hetzelfde artikel te lezen in Foodlog van 12 september 2016.

Reageren?
Laat even weten of u er veel van begrijpt. Misschien kunnen de leden van de Deurnese gemeenteraad u bijpraten? Graag reageren per mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Het email adres wordt niet gepubliceerd.