vrijdag 30 september 2016

Drastisch minder vlees

Op een of andere manier moeten ook wij, inwoners van Deurne, onszelf wakker schudden. Onze bestuurders doen het niet. Er is aanleiding genoeg. Deurne is een vleesproducent op grote schaal. Dat is uit de tijd. Of je nu last hebt van stank, mest of overbodig vervoer, vlees past niet meer bij 2016. De productie van vlees is een van de grote bedreigingen van de toekomst van de aarde. We moeten drastisch minderen, of we willen of niet.Vleesconsumptie

De gemiddelde Nederlander eet nog steeds 76,3 kilo vlees per jaar. Dat is 1,47 kilo per week terwijl het Voedingscentrum maar 500 gram per week adviseert. De lijst van nadelen die verbonden zijn aan vleesconsumptie is lang. Zie hier: buitensporig waterverbruik, resistentie tegen antibiotica, ontbossing, overbevissing, ziektes, overmatig landgebruik.

Vlees en politiek

Momenteel gelooft maar 12 % van de Nederlanders dat het reduceren van vleesconsumptie de beste optie is voor het tegengaan van klimaatverandering. Er is meer geloof in het afbreken van kolencentrales, windparken, minder autorijden, isolatie van gebouwen, zonne-energie en dergelijke. Dat heeft effect op de politiek want geen enkele politicus durft maatregelen te nemen. Het beeld is dat de elite het stukje vlees van de normale Nederlanders probeert af te pakken en dat zal gevolgen hebben bij de verkiezingen. Het is vragen om een politieke afstraffing.

Chinese overheid

Laten we leren van de Chinezen. De Chinese overheid is gestart met een grote campagne om ervoor te zorgen dat Chinezen hun vleesconsumptie halveren voor 2030. Ze zetten zelfs ‘beroemdheden’ als Arnold Schwarzenegger in voor hun campagne met filmpjes. Ze hebben wel iets van ons geleerd, want ze maken nu gebruik van een voedingsschijf. Ze eten nu jaarlijks gemiddeld 63 kilo vlees en dat wordt dus minder.

Vlees rantsoen

Zet iedereen maar op een vleesrantsoen van 42 kilo vlees per jaar. Het kan gemakkelijk, want het voedingscentrum raadt een maximale jaarlijkse vleesconsumptie van 26 kilo aan. Indien mensen meer vlees willen eten, dan kunnen ze vleesbonnen van elkaar kopen. Zo ontstaat er een ruileconomie. Voor armen betekent dit dat zij een extra zakcentje kunnen verdienen aan het verkopen van hun vleesbonnen. Dat ze een stuk gezonder leven en ook goedkoper uit zijn met hun boodschappen want een vegetarisch eetpatroon is goedkoper. Natuurlijk tuigen we hiermee een complex systeem op, want het heeft een ingrijpend effect op diverse sectoren zoals de horeca en de veeteelt.


Nederland

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zal wereldwijd de vraag naar producten uit de veeteelt in 2050 stijgen met 70%. Er moet dus ingegrepen worden. Het klimaateffect is het meest overtuigende argument om ermee te kappen. Het terugdringen van vleesconsumptie levert een aanzienlijke bijdrage  aan de klimaatdoelstellingen.
Voor Nederland zou het enorm schelen als we de vleesconsumptie met 50 % reduceren en het overige vlees duurzaam produceren. Volgens Milieu Centraal verminderen we hiermee de CO2-uitstoot van vlees met twee derde. We moeten ons realiseren dat vleesconsumptie op het huidige niveau niet houdbaar is indien we klimaatverandering willen stoppen en als mensheid willen blijven bestaan.

Bron: One World; Column; 21 september 2016

Vlees en Brabant

Tegen het licht van de problematiek rond de opwarming van de aarde is de discussie over de toekomst van de Brabantse vleesproductie volledig achterhaald. Het staat vast dat de bevolking van de aarde veel minder vlees gaat eten en veel hogere eisen gaat stellen aan de kwaliteit van vlees. Wie daar niet aan bijdraagt gaat failliet.


Reageren? Stuur een mailtje naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com