dinsdag 6 september 2016

De koe krijg je niet klimaatneutraal

Een inspirerend verhaal door columnist Evert Nieuwenhuis in de rubriek ‘geweten’ in Vrij Nederland. Eindelijk krijgt de Tweede Kamer tijd voor de Nederlandse veestapel. De koe wordt er toegelaten en mogelijk zelfs besproken. Wat is er aan de hand? 


Klmaat

Schoorvoetend en met frisse tegenzin heeft dit kabinet een begin gemaakt met iets dat in de verte lijkt op een antwoord op het grootste probleem waar wij en onze kinderen mee te maken krijgen: klimaatverandering. Dijken worden verhoogd, steden denken na over hoe ze om moeten gaan met wateroverlast door ‘piekbuien’ (een weerman, laatst in het NOS Journaal: ‘Welkom in het nieuwe klimaat’) en huishoudens worden gestimuleerd hun huis te isoleren.

Energie

Het zwaartepunt van ons klimaatbeleid ligt op energie. Kolencentrales stoken houtsnippers bij en er verschijnen steeds meer windmolens. Zelfs Shell investeert in wind – de onvermijdelijke overgang naar een toekomstbestendige energievoorziening lijkt in gang gezet. Hulde – zeker voor een land met een zwaar fossiele economie, volgens de OESO een van de meest CO2-intensieve van Europa.

Veeteelt

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Want naast aardgaswinning, logistiek en zware industrie is er nog die andere economische sector waarin Nederland uitblinkt: veeteelt. Ons land telt 1 miljoen schapen, 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 97 miljoen kippen. Nederland is een van de grootste zuivelexporteurs ter wereld en de mondiale afzet blijft groeien. Tweederde van de vleesproductie is voor de export.

Koeien

Veeteelt veroorzaakt veel broeikasgassen, samen elf procent van het Nederlandse totaal. Koeien zijn kampioen, omdat zij methaan produceren, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Een koe stoot evenveel broeikasgassen uit als een auto. Zoals Sanderine Nonhebel, milieukundige van de Rijksuniversiteit Groningen, laatst tegen mij zei: ‘Veel mensen denken: wat mooi, al die koeien in de wei. Maar in feite staat daar een file auto’s te pruttelen.’

Groen vee?

Auto’s worden zuiniger en elektrische zelfs klimaatneutraal, als ze gevoed worden door groene stroom. Vee krijg je niet makkelijk groen. Ander voer, rasveredeling, mestvergisting en het afvangen van methaan (met als vervelend gevolg dat het vee wel altijd binnen moet staan), kan in de toekomst tot minder broeikasgassen leiden. Maar veel zal het niet zijn, en nooit genoeg om de groei van de veestapel te compenseren. Zoals Pier Vellinga, een van Nederlands belangrijkste klimaatwetenschappers, het onlangs in De Boerderij zei: ‘Je krijgt die koe niet klimaatneutraal.’

Oplossing

Er is maar één onvermijdelijke oplossing: minder vlees en zuivel eten en minder exporteren. Voor zowel consumenten als boeren een ongemakkelijke waarheid.

Vergeet de koe niet!

Den Haag ontwaakt uit zijn zomerslaap en het regent ideeën en ideetjes voor nieuwe verkiezingsprogramma’s. Meer geld voor ouderen, minder flexbanen voor jongeren – allemaal belangrijk en prettige vooruitzichten voor kiezers. Maar, Tweede Kamer, vergeet die koe niet.

Bron: VN; 2 september 2016