vrijdag 23 september 2016

De bij, Brabant en Deurne

In het digitale  Brabant Magazine staat in het september nummer een uitgebreid artikel over bijen. Zoals bekend gaat het niet goed met de bij. Wie om zich heen kijkt, kan uit de losse pols een paar oorzaken daarvan noemen. Aantasting van het leefgebied van de bijen is de grote boosdoener. De teruggang van de bijenstand heeft wereldwijd grote gevolgen voor onze voedselvoorziening. 


De bij en Brabant

Vorig jaar stelde het bestuur van de provincie het ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant’ op. Kernpunten daaruit zijn voorlichting over het nut van de bij, het verminderen van schadelijke bestrijdingsmiddelen en het verbeteren van het voedselaanbod voor bijen. In samenwerking met de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch is een gereedschapskist  gemaakt die bedoeld is voor de besturen van gemeenten in Noord-Brabant.
Meer weten? Lees ‘Noord-Brabant werkt samen voor de bij’.

Bestrijdingsmiddelen

Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw raakt de bij gedesoriënteerd. Een honingbij bijvoorbeeld kan dan de weg naar het volk niet meer terugvinden. En zo stopt de keten van voedselbevoorrading met volkensterfte als gevolg.

Woestijn

Het Brabantse buitengebied, met grootschalige intensieve landbouw, wordt wel  een woestijn voor de bijen genoemd; er is niks voor ze te halen. En het bijenleven is er hard.



Eersel

Wilco van den Berg is beleidsmedewerker cultuurtechniek van de gemeente Eersel, een van de koplopers op het gebied van ecologisch bermbeheer. Momenteel brengt de gemeente Eersel de flora en wilde bijen op een aantal plekken in de omgeving in kaart. “Aan de hand van de bevindingen proberen we de natuurlijke omgeving voor de wilde bijen optimaal aan te passen”, vertelt Van den Berg. “Bijvoorbeeld door de wegbermen bloemrijker te maken.”

Andere gemeenten

Van den Berg: “Er zijn al meerdere gemeenten die op dat gebied goed werk leveren. Wij zoeken momenteel de samenwerking met omringende gemeenten, want de problematiek houdt niet op bij de gemeentegrenzen.”


Dussen

Melkveehouder Meeuwis Millenaar vindt het belangrijk dat zijn boerenbedrijf past in de omgeving. En dus heeft hij akkerranden waarin onder meer klaprozen, korenbloemen, klaversoorten en nog veel meer bloemen en planten staan. “Die trekken wilde bijen aan, maar ook akkervogels zoals de kwikstaart en de veldleeuwerik”, aldus Millenaar. Millenaar maakt voor zijn vele meters akkerranden gebruik van de beheersvergoeding van de provincie. Hierdoor zijn de onkosten zo goed als gedekt.

Burgerinitiatief

Eric van Oijen is gecertificeerd biologisch imker en betrokken bij het burgerinitiatief ‘Food4Bees’. De besturen van de gemeenten Oirschot, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Bladel, Bergeijk en Eersel hebben in samenwerking met Stichting Food4Bees het projectplan ‘Bloeiende Kempen’ opgesteld. Het doel van dit plan is: “Verbetering van het leefgebied van de bijen en andere bestuivende insecten in de Kempen.
Klik hier voor meer informatie.


Consument

De wezenlijke verandering moet volgens Eric van Oijen komen van de consument; die gaat steeds meer inzien dat meer biologische producten uiteindelijk beter zijn voor mens en milieu.

Bron: Brabant Magazine 24, september 2016


De bij en Deurne

Deurne heeft een zeer actieve bijenvereniging. ‘Ambrosius’ doet veel, maar kan niet zonder de actieve medewerking en steun van het bestuur (raad en college) van Deurne.

Wat zijn uw ideeën voor het ingrijpend verbeteren van de bijenstand in Deurne? 

Denk aan onderwerpen als bestrijdingsmiddelen, intensieve veehouderij, wilde bloemen, natuurlijke diversiteit, akkerranden, biologische landbouw etc. etc.

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet vrijgegeven. De inhoud van uw reactie wel. Helpt u mee om Deurne een gezonde gemeente te maken? Een doorbraak is ook in Deurne nodig.